Työministeri Haatainen: Huoltovarmuus rakennetaan yhteistyöllä

Uutinen - Julkaistu 30.3.2020

– Huoltovarmuuskysymykset nousevat harvoin julkisen keskusteluun. Nyt ovat valitettavasti keskustelun keskiössä. Käsillä oleva tilanne on jo osoittanut, että huoltovarmuusjärjestelmämme on toimiva ja ainutlaatuinen Euroopassa, totesi työministeri Tuula Haatainen 27.3.2020 valtioneuvoston järjestämässä koronavirus-tilannekatsauksessa.

– Järjestelmämme pohjautuu verkostomaiseen huoltovarmuusorganisaatioon, joka ylläpitää ja kehittää huoltovarmuutta julkinen-yksityinen -kumppanuusperiaatteella. Se on moderni ja kustannustehokas tapa hallita yhteiskunnan huoltovarmuusriskejä, Haatainen totesi.

Haatainen esitti kiitoksensa jo tässä vaiheessa Huoltovarmuuskeskukselle ja elinkeinoelämän organisaatioille, jotka ovat tehneet yhteistyötä ja harjoitelleet jo tällaisia tilanteita vuosien ajan.

Päivittäistavarahuolto toimii normaalisti, ei syytä hamstraukseen

Ministeri Haatainen kertoi, että päivittäistavarahuolto toimii koko Suomessa käytännössä normaalisti. Kauppojen toimituskyky ja tuotteiden saatavuus ovat edelleen hyvällä tasolla. Kriisin alussa esiintyi hamstrauksesta, joka johti eräissä tuotetuotteiden hetkellisiin myymäläkohtaisiin puutteisiin.

– Yleisesti ottaen hamstraus vaikuttaa vähäiseltä, ja näin on syytä ollakin. Tarvetta päivittäistavaroiden hamstraukseen ei ole, sillä tuotteita riittää jatkossakin, ministeri Haatainen muistutti.

Energiahuolto häiriötöntä, energiamarkkinat toimivat normaalisti, hinnat alhaalla

– Toimiva ja häiriötön energiahuolto on elintärkeä yhteiskunnan toimivuuden, muun muassa terveydenhuollon, kuljetusten ja viestinnän kannalta, ministeri muistutti.

Sähköhuollon toimitusvarmuus on ajantasaista – kysynnän ja tarjonnan on oltava joka hetki tasapainossa. Moni yhteiskunnan perustoiminto pysähtyy heti tai lyhyellä viiveellä, jos sähköt katkeavat.

– Tällä hetkellä energiamarkkinat toimivat normaalisti – sähkön, lämmön tai polttoaineiden saatavuudessa ei ole ongelmia. Talouselämän hidastumisen seurauksena sähkön ja päästöoikeuksien hinnat ovat laskeneet. Myös raakaöljyn hinta on globaaleilla markkinoilla tällä hetkellä alhaalla, ministeri Haatainen listasi.

Haatainen muistutti, että energiaraaka-aineita on Suomessa varmuusvarastoissa kuukausien tarpeeksi. Velvoite- ja turvavarastoja hallinnoi HVK, joka myös ylläpitää valtion varmuusvarastoja.

Varmuusvarastojen uusiminen ja riittävyys – lääkintämateriaalit ja suojavälineet

HVK varastoi yhteiskunnan toiminnalle välttämättömiä tuotteita ja materiaaleja. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti 23.3.2020, että vallitsevissa poikkeusoloissa on perusteltua ottaa käyttöön HVK:n ylläpitämissä valtion varmuusvarastoissa olevat lääkintämateriaalit ja suojavälineet.

– Tällä toimenpiteellä valtio haluaa varmistaa, että suojavarusteet riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten suojaamiseen koko maassa myös epidemiatilanteen pahentuessa.

Suojavarusteilla tarkoitetaan ensisijaisesti infektiopotilaita hoitavien ammattihenkilöiden käyttöön tarkoitettuja suojaimia, kuten esim. kasvosuojia, hengityssuojaimia, leikkausmaskeja ja suojatakkeja.

STM seuraa suojainten kulutusta yhdessä HVK:n ja yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Suojainten riittävyydestä huolehditaan mm. lisäämällä ohjeistusta ja suojavälineiden käytön kontrollia.

– Huoltovarmuuskeskus on ryhtynyt hankkimaan uusi suojaimia lisää Suomeen STM:n tukipyynnön perusteella jo useita viikkoja sitten. Hankintaa on jonkin verran jarruttanut tuotteiden saatavuusongelmat, koska niiden kysyntä on tällä hetkellä ymmärrettävästi korkealla. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että markkinat ovat avautumassa ja hankintoja voidaan toteuttaa, totesi Haatainen

– Hallitus on myös päättänyt, että Suomi liittyy ensi tilassa EU:n jäsenvaltioiden ja komission välillä tehtyyn sopimukseen lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinnasta. Sopimus on keino toteuttaa jäsenvaltioiden yhteisiä väline-, lääkeaine- sekä muiden lääketieteellisten vastatoimien hankintoja.

Ministeriöt selvittävät yhteistyössä ulkomaisen työvoiman saantia

– Olemme saaneet työ- ja elinkeinoministeriöön lukemattomia huolestuneita kyselyitä ulkomaisen työvoiman saannista. Ymmärrämme toimialojen hädän ja teemme kaikkemme ratkaisujen löytämiseksi, työministeri Haatainen kertoi.

Valtioneuvosto päätti viime viikolla rajoittaa rajaliikennettä Suomeen 13.4. saakka. Vain välttämätön työmatkaliikenne tai muu välttämätön liikenne Suomeen sallitaan.

– Huoltovarmuuden näkökulmasta välttämättömien henkilöiden maahanpääsy varmistetaan, mutta selvää on, että tämänhetkisessä tilanteessa mahdollisuudet laajamittaiseen työvoiman maahantuloon ovat erittäin rajalliset, Haatainen arvioi.

Lisähaasteen asettavat eri maiden maahantuloa ja maasta poistumista koskevat rajoitukset. Suomen edustustotkin keskittyvät suomalaisten kotiuttamiseen, eikä oleskelulupa- tai viisumihakemuksia käsitellä.

– Olemme maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän kanssa erittäin tietoisia maatilojen hädästä. On selvää, että kansallisen ruokaturvan ja huoltovarmuuden kannalta välttämättömien maatilojen toiminta turvataan. Joudumme kuitenkin varautumaan siihen, että maahan tulevien kausityöntekijöiden määrä on merkittävästi pienempi kuin normaalioloissa.

Ratkaisuja työvoiman maahantuloon haetaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla viranomaisryhmässä. Työryhmä kokoontuu päivittäin. Tavoitteena on varmistaa välttämättömän työmatka- ja muun liikenteen maahantulo poikkeustilanteessa.

– Selvitämme keinoja, joilla saamme ohjatuksi työvoimapula-aloille mahdollisimman paljon kotimaista työvoimaa. Lisäksi valmistelemme poikkeuspykäliä, jotka mahdollistavat maassa jo olevan ulkomaisen työvoiman joustavan käytön poikkeustilan aikana. Kausityöntekijöiden osalta on erityisen tärkeää, että maahan pääsevät voivat vaihtaa työnantajaa satokauden edetessä, Haatainen listasi.

Lisätiedot:
Työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, puh. 029 504 7232
neuvotteleva virkamies Henri Backman, puh. 029 506 3581 (taloudellinen huoltovarmuus)
maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, puh. 029 504 7112

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 27.3.2020 


Aihetunnisteet: Koronavirus