Työryhmä selvittämään täydentäviä keinoja maankäyttösektorin nettonielujen vahvistamiseksi

Uutinen - Julkaistu 3.2.2023

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut poikkihallinnollisen työryhmän valmistelemaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa mahdollisesti täydentäviä toimia. Valtioneuvosto hyväksyi selonteon maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta heinäkuussa 2022. Täydentävää tarkastelua tarvitaan maankäyttösektoria koskevan EU-velvoitteen ja Suomen kansallisen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Poikkihallinnollisen työryhmän tehtävänä on arvioida ja valmistella toimia maankäyttösektorin hiilinielujen vahvistamiseksi ja maaperäpäästöjen vähentämiseksi. Työryhmä tarkastelee EU:n 2021-2025 velvoitteen sekä Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista, ilmastosuunnitelmaa täydentäviä toimenpiteitä ja taloudellisia ohjauskeinoja. Selvitystyön alustavat tulokset ovat käytettävissä kevään 2023 hallitusneuvotteluissa.

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä päätti maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimivan työryhmän perustamisesta tammikuussa 2023. Työryhmän toimikausi päättyy 20.6.2023.

Työryhmän asettamispäätös

Lisätietoja

  • Työryhmän puheenjohtaja Heikki Granholm, p. 029 516 2130, etunimi.sukunimi@gov.fi
  • Työryhmän sihteeri Tia-Maria Virtanen, p. 0295 162 066, etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 3.2.2023


Aihetunnisteet: ilmasto, maankäyttö, metsä