Uudet METSO-ohjelman hankkeet auttavat metsiä ja ihmisiä elpymään

Uutinen - Julkaistu 9.6.2014

9.6.2014

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö myönsivät rahoitusta yhteistoimintaverkostohankkeille, jotka tukevat ja markkinoivat METSOa eli metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa. Hankkeiden avulla kehitetään esimerkiksi luonnonhoidon talkootoimintaa ja terveysmetsäpalveluja.

Toimintaa ja talkoita maaseudulle

Hankerahaa myönnettiin muun muassa Maa- ja kotitalousnaisille, joka aikoo lisätä maaseudun asukkaiden tietoutta metsien monimuotoisuudesta, suojelusta, metsäluonnonhoidosta sekä METSOn tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista. Tietoa jaetaan METSO-kohteille suunnatuilla retkillä. Tempaus toteutetaan osana laajempaa Metsästä voimaa -kampanjaa, ja sen kohderyhmänä ovat erityisesti naiset.

”Maisemanhoidon asiantuntijamme ovat järjestäneet aiemminkin vastaavanlaisia kyläkävelyjä. Suuren suosion saaneet kävelyt siirretään nyt METSO-ympäristöön”, kertoo Maa- ja kotitalousnaisten viestintäpäällikkö Johanna Saarikoski.

Toinen rahoitusta saanut hanke haluaa liittää luonnonhoidon osaksi kylätoimintaa sekä elvyttää talkooperinteitä. Näin ylläpidetään ja parannetaan luontoarvoja hoitoa tarvitsevissa kohteissa kuten lehdoissa ja perinnemaisemissa. Hankkeeseen toivotaan mukaan paikallisia yhdistyksiä, jotka eivät välttämättä ole aiemmin keskittyneet luonto- tai ympäristöasioihin. Hanketta koordinoi maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka.

Terveyttä ja hyvinvointia metsän siimeksestä

Kolmas rahoitusta saanut hanke suunnittelee ja kehittää terveysmetsäpalveluita kolmelle erityyppiselle luontoalueelle. Kaikki valitut alueet ovat monimuotoisia metsäalueita, mutta niillä on toisistaan erilaiset luontoarvot ja maanomistusolot. Tavoitteena on valmistella tunnusmerkistö terveyttä tukevalle viherympäristölle. Tämä auttaisi ja toimisi lähtökohtana, kun laaditaan terveysmetsäpalveluja.

”Palvelu voi olla esimerkiksi terveysluontopolku, jossa kulkija voi todistetusti elpyä niin henkisesti kuin fyysisestikin”, kuvailee hankekoordinaattori, biologi Adela Pajunen.

Rahoitusta saaneiden hankkeiden vahvuuksia olivat muun muassa innovatiivisuus, jonka lisäksi ne tarjosivat METSO-ohjelmalle uusia yhteistyötahoja. Hankkeet valittiin yhdeksän hakemuksen joukosta, ja niille on varattu rahoitusta yhteensä noin 144 000 euroa vuosille 2014–2016. Seuraava METSO-yhteistoimintaverkostohaku toteutetaan todennäköisesti vuonna 2015.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 347 4663

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi, puh. 0295 162 190

Projektipäällikkö Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040 6722 751

Kehityspäällikkö Hannele Partanen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 521 7814 (METSO tunnetuksi tuhansille maaseudun asujille)

Tuuli Jansson, Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry (Leader Ravakka), etunimi.sukunimi@ravakka.fi, puh. 050 322 1155 (Varpu – luonnonhoitoverkosto Vakka-Suomeen)

Biologi Adela Pajunen, Luonnontie, etunimi.sukunimi@luonnontie.fi, puh. 050 402 9705 (Monimuotoinen ja tervehdyttävä metsäluonto – Kolme terveysmetsän toimintamallia)

 


Aihetunnisteet: METSO, monimuotoisuus, rahoitus