Uudistuvan teollisuuden strategia: Suomen tarjottava teollisuudelle kilpailukykyinen ja ennustettava toimintaympäristö

Uutinen - Julkaistu 23.6.2021

Teollisuuden kestävällä kasvulla on suuri merkitys Suomen tulevaisuudelle. Teollisuus on Suomelle edelleen elintärkeä ja se on merkittävä työllistäjä eri puolilla maata. Kilpailukykyinen sekä ennustettava teollisuuden toimintaympäristö kannustaa teollisiin investointeihin Suomessa myös jatkossa, arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön 23.6. 2021 julkaisemassa uudistuva teollisuuden strategiassa.

Työryhmä esittää eri politiikkateemojen alla tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla Suomi on vuonna 2030 maailman kilpailukykyisin toimintaympäristö hiilineutraalisuuteen tähtäävälle teollisuudelle. Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on lisätä teollisia investointeja Suomessa. Ehdotusten tavoitteena on myös edesauttaa, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, sekä samalla luoda uusia suomalaisia kaupallisia innovaatiota ja kestävää kasvua.

-Uudistuvan teollisuuden strategia toimii selkärankana Suomen teollisuuspolitiikalle. Tavoite on kirkas, turvata uudistuva teollinen tuotanto Suomessa ja houkutella uusia investointeja. Erityistä painoarvoa strategialle tuo, että se tehtiin hyvässä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja eri ministeriöiden välillä, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Jotta teollisuuden kilpailukyky paranisi samaan aikaan, kun teollisuus muuttuu vihreämmäksi ja enemmän kiertotalouteen perustuvaksi, teollisuus tarvitsee näkymää puhtaan ja kohtuuhintaisen energian varmasta ja riittävästä tarjonnasta kilpailukykyisin hinnoin. Strategiassa korostetaan myös aktiivista vaikuttamista EU:n teollisuus- ja kilpailukykypolitiikkaan.

Uudistuvaa teollisuutta tukevat linjaukset hallituksen puoliväliriihessä

Työryhmän keskeiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset valmistuivat jo 31.3.2021 ja ne käsiteltiin hallituksen puoliväliriihessä. Hallitus linjasi työryhmän työn pohjalta laajasti teollisuuden uudistumisen tukemisesta sekä päätti strategiaa toteuttavista toimenpiteistä.

Teollisuuden investointien sujuvoitetaan siten, että lupamenettelyä kehitetään kohti yhden luukun periaatetta. Tätä tukee myös lupaprosessin digitalisointi. Tavoitteeksi asetettiin luvituksen käsittelyajan vähentäminen pääsääntöisesti alle vuoteen lupakäsittelyn laatua vaarantamatta. Suomeen suuntautuvien suurten ja strategisesti merkittävien investointien edistämiseksi luodaan kiihdytyskaista.

Hallitus linjasi teollisuuden sähköistämistuen toteuttamisesta, teollisuuden vähähiilisyystiekarttojen toimeenpanosta ja uuden teknologian ja uusiutuvan energian ja joustavien energiajärjestelmien edistämisestä. Hallituksen linjaukset käsittelevät myös vientiä ja logistiikkaa. Esimerkiksi liikenteen päästöt puolitetaan siten, että teollisuuden logistiikkakustannukset ovat kilpailukykyisiä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän marraskuussa 2020 asettaman työryhmän tehtävänä oli esittää toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa Suomen teollisuuden toimintaedellytyksiä. Uudistuvan teollisuuden strategia on valmisteltu keskeisten ministeriöiden, työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteistyönä. Työryhmän puheenjohtajana toimi työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen.

Lisätiedot: 
työryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Janne Peltola, TEM, p. 029 5047 095
elinkeinoministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 23.6.2021