Uusi hanke edistää rahoituksen suuntaamista kestävään kehitykseen

Uutinen - Julkaistu 11.11.2020

Hallituksen tavoitteena on, että yksityistä rahoitusta suunnataan tulevaisuudessa entistä enemmän kestävän kehityksen mukaisiin investointeihin. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoitus on tunnistaa kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan mahdollisuudet ja rahoituksen haasteet suomalaisille yrityksille.

Hanke toteutetaan Euroopan komission rakenneuudistuksen tukiohjelman tuella, ja se kehittää yrityksille työkaluja vaikuttavuuden mittaamiseksi ja kestävän rahoituksen hyödyntämiseksi.

– Ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävä kehitys sisältyvät vahvasti hallituksen tavoitteisiin. Näiden ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että talouden ja yhteiskunnan uudistumiseen tarvittavat investoinnit käynnistetään ja ne löytävät markkinoilta rahoitusta. Tavoitteet ja toimenpiteet antavat Suomelle tilaisuuden toimia suunnannäyttäjänä globaalien kehityshaasteiden ratkaisemisessa ja luovat samalla kannattavaa kansainvälistä liiketoimintaa yrityksillemme, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Hanke kehittää uusia ratkaisuja kestävän kehityksen piloteissa

Käytännössä hankkeen aikana keskeiset sidosryhmät työskentelevät yhdessä tunnistaakseen konkreettisia rahoitusratkaisuja ja toimintamalleja, joiden avulla kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia investointeja saadaan liikkeelle tehokkaammin. Hanke luo myös julkiselle sektorille valmiuksia ottaa käyttöön kestävän kehityksen investointeja vauhdittavia rahoitusinstrumentteja.

– Pidän erittäin hyvänä lähtökohtana tässä hankkeessa, että liiketoiminnan kestävyyden mittaamista ja raportointia ei nähdä velvollisuutena, jota vain tiettyjen sääntelyn velvoittavien toimijoiden tulee toteuttaa. Haluan kannustaa yrityksiä näkemään kestävyydessä positiivisen erottautumisen mahdollisuuden, ministeri Lintilä jatkaa.

Ratkaisuja kehitetään piloteissa, jotka nivoutuvat tietyn tunnistetun kestävän kehityksen haasteen ympärille. Pilotit valitaan vuorovaikutuksessa yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijoiden kesken. Esimerkkejä mahdollisista teemoista ovat hiilineutraalisuutta edistävät teknologiat, kestävä ruokajärjestelmä, puhtaan veden ratkaisut ja kiertotalous. Kehitettävät työkalut ja rahoitusratkaisut on tarkoitus saada laajempaan käyttöön hankkeen jälkeen.

Taustalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Suomi on sitoutunut YK:n Agenda2030:n toteuttamiseen tällä vuosikymmenellä sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä. Toteutusta ohjaavat YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDGs).

Kaksivuotisen hankkeen toteutuksesta vastaa Gaia Consulting Oy, yhteistyössä AARC Ltd:n ja Trinomics B.V.:n kanssa, ja kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Hanke toteutetaan yhteistyössä Euroopan komission rakennemuutoksen tuen pääosaston kanssa.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Eeva Alho, TEM, p. 029 504 7083

Linkit:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 11.11.2020


Aihetunnisteet: kestävä kehitys, uutiset, yritykset