Uusi metsäneuvosto asetettiin

Uutinen - Julkaistu 22.8.2019

Valtioneuvosto on tänään asettanut metsäneuvoston maa- ja metsätalousministeriön tueksi laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja eri toimijoiden välillä.

Metsäneuvosto seuraa ja edistää Kansallisen metsästrategian 2025 toteuttamista ja tekee ehdotuksia sen kehittämiseksi kestävän kehityksen näkökulmat huomioonottavana tasapainoisena kokonaisuutena. Metsäneuvoston toimikausi päättyy 30.6.2023.

Metsäneuvoston puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, 1. varapuheenjohtajana ympäristöministeri Krista Mikkonen, 2.varapuheenjohtajana elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja 3.varapuheenjohtajana osastopäällikkö Juha Niemelä maa- ja metsätalousministeriöstä.

”Metsäneuvosto on Suomen kansallisen metsäpolitiikan tärkein keskustelualusta, joka kokoaa metsäsektorin hallinnon ja sidosryhmät yhteen. Metsän monet merkitykset taloudesta ja virkistyskäytöstä luontoarvoihin ja ilmastotyöhön korostavat metsäneuvoston roolia entisestään, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Neuvostossa on edustus eri hallinnonaloilta, tutkimuksesta, metsänomistaja-, teollisuus-, ja työntekijäjärjestöistä, virkistyskäyttö- ja luonnonsuojelujärjestöistä sekä saamelaiskäräjistä.

 

Lisätietoja: metsäneuvos Marja Kokkonen p. 0295162444

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  22.8.2019