Uusi opas maatalouden ammoniakin hallintaan

Uutinen - Julkaistu 15.1.2020

Hyvä ilmanlaatu on tärkeää ihmisten ja eläinten terveyden ja viihtyvyyden sekä luonnon hyvinvoinnin kannalta. Suomessa ilmanlaatu on yleisesti ottaen hyvä, mutta töitä sen eteen on tehtävä jatkuvasti eri sektoreilla.

Suomi on sekä kansainvälisellä että Euroopan unionin tasolla sitoutunut parantamaan ilmanlaatua vähentämällä ilmakehään joutuvia päästöjä. Yksi vähennettävistä kaasuista on ammoniakki.

Pääosa Suomen ammoniakkipäästöistä tulee maataloudesta, joten maatalous pystyy merkittävästi vaikuttamaan ammoniakkipäästöihin ja sitä kautta ilmanlaatuun. Ammoniakkipäästöjen osalta Suomen päästövähennysvelvoite on vuodesta 2020 alkaen 20 prosenttia verrattuna vuoden 2005 päästöihin.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut yhteistyössä ympäristöministeriön ja alan sidosryhmien kanssa viljelijäoppaan maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämisestä. Oppaan tavoitteena on tarjota apua viljelijöille, jotka pohtivat maatilalleen parhaiten sopivia mahdollisuuksia ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi.

Oppaassa esitellään toimia, joilla maatilan on mahdollista vähentää ammoniakkipäästöjä. Lisäksi kerrotaan käytössä olevista kannustimista ja asiantuntijat antavat käytännön vinkkejä ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi.

Maatilat ovat avainasemassa luomassa Suomeen uutta, kestävämpää ruokajärjestelmää. Ilman laadun parantaminen hyödyttää kaikkia niin nyt kuin tulevaisuudessa.

Oppaasta on tulossa ruotsinkielinen versio. Sen ilmestymisestä ilmoitetaan erikseen.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, MMM p. 040 5083437, sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Linkki ammoniakkioppaaseen

 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 14.1.2020