Uusi proteiiniklusteri käyntiin – tavoitteena omavaraisuuden kasvu

Uutinen - Julkaistu 13.11.2020

Maa- ja metsätalousministeriö, Vilja-alan yhteistyöryhmä ja VTT aloittavat yhteishankkeen, jolla vahvistetaan kotimaisten kasviproteiinituotteiden kehityksen ja tuotannon kasvua. Yhteistyöllä saadaan koko ketju pellolta pöytään toimimaan tehokkaammin.

Työ aloitetaan marraskuussa 2020 työpajatoiminnalla, joka tähtää toimijoiden yhteistyön vauhdittamiseen ja selkeisiin toimintamalleihin. Tähän työhön ovat tervetulleita mukaan kaikki aktiiviset toimijat, jotka ovat kiinnostuneet olemaan mukana kehittämässä kasviproteiiniketjua.
Kasviproteiinien elintarvikemarkkinat ovat kasvaneet noin seitsemän prosentin vuosivauhtia, ja tahdin ennustetaan pysyvän vähintään samalla tasolla seuraavat vuodet. Kasviproteiinien raaka-aineiden ja kuluttajatuotteiden EU-markkinan arvon arvioidaan nousevan tänä vuonna 1800 miljoonaan euroon. Kasviproteiinien kehitys ja kasvava kysyntä tarjoavat myös soveltavalle tutkimukselle ja liiketoiminnalle suuria kasvumahdollisuuksia, todetaan kestävän elvytyksen loppuraportissa, joka tehtiin valtioneuvoston toimesta syksyllä 2020.

”Kiinnostus kotimaisia kasviproteiinituotteita kohtaan kasvaa ja elintarviketeollisuus myös kehittää uusia tuotteita markkinoille jatkuvasti. Suomessa on tilausta yhteistyömallille, jossa kasvi- ja vaihtoehtoisten proteiinilähteiden tuotantoa ja jalostusta kehitetään pellolta pöytään. Tällä proteiiniklusterilla voimme luoda yhteistyössä kasvua alalle. Kasviproteiinituotteiden vientiä on myös potentiaalia kasvattaa merkittävästi”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Nyt käynnistettävän kasviproteiiniyhteistyön tarkoituksena on tuoda yhteen raaka-ainetuotannon, jalostavan ja valmistavan elintarviketeollisuuden sekä ruokapalveluiden ja kaupan alan toimijat. Yhteistyö käynnistetään osana hallitusohjelman mukaista ilmastoruokaohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti kestävää ruokajärjestelmää.

Esimerkkinä kasvun esteestä on kotimaisen raaka-aineteollisuuden puuttuminen arvoketjusta alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden väliltä. Kotimaisella kasviproteiinialalla tapahtuu nyt paljon ja proteiiniklusterin kehittämisessä hyödynnetään tutkimus- ja kehityshankkeissa tuotettavaa uusinta tietoa tunnistetuista pullonkauloista ja tarvittavista toimenpiteistä.
Yhteistyön tarkoituksena on kehittää toimintatapoja, arvoketjuja, luoda uutta liiketoimintaa ja mahdollistaa erityisesti kasviproteiinien, mutta myös muiden vaihtoehtoisten proteiiniraaka-aineiden mahdollisimman laajan käytön ruoaksi.

”Proteiiniklusterin tavoitteena on ymmärtää kansalliset tarpeet, ideoida uusia ratkaisuja ja muuttaa työn tulokset toiminnaksi. Haluamme parantaa kansallisen ruokajärjestelmän omavaraisuutta ja kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaa”, toteaa ministeri Leppä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Hanna Mattila, neuvotteleva virkamies, 040 350 1116
Anna Salminen, erityisasiantuntija, 050 358 8793

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 13.11.2020


Aihetunnisteet: kasvit, maatalous, uutiset