Uusi puu -kilpailu kokoaa esimerkkejä puuta sisältävistä biotalouden ratkaisuista

Uutinen - Julkaistu 10.10.2014

logo[1]

Uusi puu -hanke etsii parhaita puuta hyödyntäviä tuotteita ja ratkaisuja, jotka vastaavat suurten globaalien muutosten tuomiin uusiin haasteisiin. Puun ainesosia hyödyntävät yritykset kutsutaan omilla tuote-esimerkeillään mukaan kilpailuun.

Puuta ja puun ainesosia hyödyntävä biotalous tarjoaa hyvinvointia ja ratkaisuja haasteisiin, joita suuret globaalit muutokset kuten resurssiniukkuus, kaupungistuminen, väestörakenteen muutokset, digitalisoituminen ja tiedostava kuluttaminen luovat yrityksille.

Syyskuussa lanseeratun Uusi puu -hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä niistä puuhun pohjautuvista biotalouden mahdollisuuksista, jotka ovat aiemmin jääneet paperin, puurakentamisen ja puupohjaisen energian jalkoihin: siitä millaisia tuotteita ja ratkaisuja on jo nyt tarjolla, millainen yhteiskunnallinen vaikutus nykyisillä tuotteilla on ja millaiset kasvunäkymät biotaloudella on tulevaisuudessa.

Yksinkertaistaen: mitä puusta jo tällä hetkellä konkreettisesti tehdään paperin, puurakentamisen ja energian lisäksi? Metsä- ja kemianalan yrityksistä löytyy puuta tai puun ainesosia hyödyntäviä tuotteita ja ratkaisuja, joita yhteiskunnalliset vaikuttajat ja suuri yleisö eivät välttämättä osaa yhdistää puuhun. Nyt on aika tuoda ne esille.

Kaikille avoin Uusi puu 2014 -kilpailu kerää yhteen parhaat esimerkit jo olemassa olevista puuta hyödyntämistä tuotteista ja ratkaisuista, jotka auttavat suurten globaalien muutosten luomien haasteiden ratkaisemisessa.

Mikäli yrityksesi tuotevalikoimassa on puun ainesosia hyödyntäviä tuotteita, lähetä siitä tiedot Uusi puu 2014 -kilpailuun. Tuote-esimerkit julkaistaan uusipuu.fi -sivustolla

Uusi puu -hankkeessa on jo nyt mukana yli kaksikymmentä suomalaista yritystä ja yhteisöä. Viestinviejiksi on lupautunut joukko alan asiantuntijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Tarkemmat tiedot hankkeesta sekä kilpailun osallistumisohjeet: www.uusipuu.fi/kilpailu
Esimerkkejä kilpailuun jo lähetetyistä ratkaisuista: www.uusipuu.fi/ratkaisut
Hankkeeseen sitoutunut asiantuntijaryhmä ja yritykset: www.uusipuu.fi/yhteystiedot

Lisätietoja:
Johanna Kolehmainen
johanna.kolehmainen (at) uusipuu.fi

10.10.2014