Uusi työohjelma ohjaa kohti kestävämpää maa- ja metsätalouden vesienhallintaa

Uutinen - Julkaistu 17.2.2022

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan työohjelma ohjaa jatkossa vesienhallinnan toimia kestävämmiksi muuttuvissa sääoloissa. Työohjelma koostuu visiosta vuoteen 2035 sekä tavoitteista ja toimenpide-ehdotuksista kestävän maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnalla tarkoitetaan menetelmiä ja ratkaisuja, joilla vaikutetaan pinta- ja pohjavesien määrään ja laatuun valuma-alueella. Käytännössä kokonaisvaltainen kestävä vesienhallinta on siis pitkälti maankuivatusta, tulvavesien hallintaa, kuivuuteen varatutumista sekä ravinnepäästöjen pienentämistä ja luonnon monimuotoisuuden lisäämistä. Vesienhallinnassa on tärkeää lisätä kuivatusuomien luonnonmukaisuutta ja säätömahdollisuuksia sekä viivyttää vettä valuma-alueella.

Esimerkkejä toimenpiteistä:

  • Edistetään valuma-aluesuunnittelun ja luonnonmukaisten ratkaisujen käyttöönottoa oppaiden, suositusten ja työkalujen avulla. Viestitään aktiivisesti uusista tutkimustuloksista sidosryhmille ja maanomistajille.
  • Rahoitetaan pilotti- ja kehittämishankkeita. Koordinoidaan hankkeiden tuotoksia, kootaan niistä synteesejä ja viestitään niistä aktiivisesti.

Työohjelma on laadittu syksyllä 2020 asetetussa vesienhallinnan hankeryhmässä, jossa on maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten asiantuntijoita. Ryhmän rooli on ohjata ja seurata maa- ja metsätalouden vesienhallinnan toimia.

Eräitä ryhmässä tunnistettuja maatalouden tukijärjestelmistä johtuvia ongelmakohtia on pyritty ratkaisemaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seuraavan rahoituskauden valmistelun yhteydessä. Euroopan komissiolle lähetetyssä CAP-suunnitelmassa on ei-tuotannollisten investointien tukien piiriin ehdotettu kaksitasouomia ja luonnonmukaisia uomia. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen kansallisissa säädöksissä pyritään löytämään työssä tunnistetut ristiriitaisuudet erilaisten vesienhallintavälineiden käytössä takaisinperintöjen välttämiseksi.

Lisätietoja:
Maa- ja metsätalousministeriö: neuvotteleva virkamies Lauri Ahopelto, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 094, lauri.ahopelto@gov.fi
Ympäristöministeriö: erityisasiantuntija Johanna Helkimo, ympäristöministeriö, p. 0295 250 092, johanna.helkimo(at)gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön uutinen 17.2.2022