Uusimuotoinen energiahuoltosektori kokoontui

Uutinen - Julkaistu 25.3.2022

Uusimuotoinen huoltovarmuuden Energiahuoltosektori kokoontui ensimmäisen kerran 25.3.2022 keskustellen muun muassa Ukrainan tilanteen vaikutuksista Suomen energiahuoltovarmuuteen. Energiahuoltosektorissa on mukana kattavasti energia-alan viranomaisia, yrityksiä ja etujärjestöjä.

Energiasektorin huoltovarmuustyöstä huolehtivia pooleja organisoitiin viime vuoden loppupuolella uudelleen vastaamaan energiamurroksen alalle tuomia muutoksia. Huoltovarmuuskeskus koordinoi energiasektorin huoltovarmuustyötä. Käytännössä keskusteluja viranomaistahojen ja energiasektorin toimijoiden välillä käydään Energiahuoltosektorin alla olevissa pooleissa. Näitä ovat polttoneste-, kaasu-, sähkö- ja lämpöpooli.

”Yritysten ja julkisen vallan saumaton yhteistyö energiahuollon varmistamiseksi on tärkeää niin poikkeusoloissa kuin niihin varauduttaessa. Energiahuoltosektorin ja sen alaisten poolien uusi rakenne heijastaa ilmastoneutraaliksi muuttuvaa energiajärjestelmää”, toteaa energiahuoltosektorin puheenjohtajana toimiva ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Nykytilanteen analyysin lisäksi kokouksessa todettiin tarve energiahuoltovarmuuden kehittämisestä pidemmällä aikavälillä. Tärkein tehtävä Energiahuoltosektorilla kehittää huoltovarmuutta tulevia vuosia varten. Pooliorganisaatio on arvokas apua tilannekuvan ylläpitämiseksi. Kyse on myös siitä, miten hyvinkin nopeasti eteen tulevia tilanteita hoidetaan ja millä organisaatioilla.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
energiahuolto-osaston johtaja Pia Oesch, HVK, p. 029 505 1028

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 25.3.2022


Aihetunnisteet: energia, huoltovarmuus