Uusiutuvan energian käyttö kiihtyi, ero fossiiliseen energiaan jo 8 prosenttiyksikköä

Uutinen - Julkaistu 31.1.2023

Vuonna 2021 uusiutuvan energian käyttöosuus kasvoi kokonaisenergiankulutuksesta kahdeksan prosenttiyksikköä suuremmaksi kuin fossiilisen energian osuus. Puun energiakäytössä tehtiin ennätys vuonna 2021 ja tuulivoimarakentamisessa puolestaan vuonna 2022. Aurinkoenergian käyttö ja aurinkosähköinvestointien koko kasvavat lähivuosina merkittävästi.

Tiedot käyvät ilmi Uusiutuvan energian toimialaraportista, joka julkistettiin 31.1.2023.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 13,4 prosenttia vuonna 2021. Energian kokonaiskulutuksen selvästä kasvusta huolimatta fossiilisista polttoaineista etenkin öljyn ja turpeen kulutus pienenivät. Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi prosenttiyksiköllä vuodesta 2020 ja oli 42,1 prosenttia, kun taas fossiilisen energian osuus oli 34,3 prosenttia.

Meneillään oleva Venäjän hyökkäysota Ukrainassa on ajallinen vedenjakaja, jonka jälkeen perinteisten fossiilisten polttoaineiden merkitys markkinoilla tulee entisestään vähenemään, etenkin Euroopassa.

Uusiutuvan energian tuotannosta 70 prosenttia (112 terawattituntia) on edelleen peräisin puuraaka-aineesta. Puun käyttö energiaksi kohosikin vuonna 2021 uudelle ennätystasolle, 30,6 miljoonaan kuutiometriin.

Tuulivoimaan investoitiin 2,9 miljardia euroa vuonna 2022. Uutta nimellistehoa valmistui 2430 megawattia ja tuulivoiman kokonaiskapasiteetti nousi 5677 megawattiin ohi ydinvoiman kokonaiskapasiteetin.

Tulevina vuosina on tarve lisätä huomattavasti myös muiden tuotantomuotojen, kuten lämpöpumppujen, synteettisten polttoaineiden ja aurinkoenergian tuotantoa. Näiden päästöttömien tuotantomuotojen tuotantokustannukset ovat erittäin pienet. Polttoainekustannusta näillä tuotantomuodoilla ei ole.

Uusiutuvan energian kokonaiskäyttö oli vuonna 2021 yhteensä 159 terawattituntia (TWh). Tästä 30,5 prosenttia oli teollisuuden ja energiantuotannon puunkäyttöä ja 29 prosenttia muodostui metsäteollisuuden jäteliemien käytöstä sekä 10,9 prosenttia pienpuun käytöstä. Vesivoima muodosti vastaavasti 9,8 prosenttia ja tuulivoima 5,1 prosenttia uusiutuvasta energiasta. Lisäksi liikenteen uusiutuvan energian biopolttoaineita käytettiin 5,4 prosenttia, lämpöpumppujen tuottamaa energiaa 5,3 prosenttia, kierrätyspolttoaineiden bio-osuutta 2,2 prosenttia ja muuta bioenergiaa prosentin verran.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2021 uusiutuvan energian toimialaan kuuluvien yritysryhmien tuotannon bruttoarvo oli 14,1 miljardia euroa ja jalostusarvo 2,3 miljardia euroa. Uusiutuvan energian toimintaa harjoitettiin kaikkiaan noin 1 300 yrityksessä ja lähes 1 900 toimipaikassa, jotka työllistivät yhteensä lähes 8 800 henkilöä.

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä ja toimialojen kehityksestä.

Lisätiedot
toimialapäällikkö Markku Alm, Varsinais-Suomen, ELY-keskus. puh. 040 086 4945
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 0295 064 815
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, puh. 029 506 4926

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi ja etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 31.1.2023