Valtio kannustaa maanomistajia perustamaan luonnonsuojelualueita Suomen juhlavuoden kunniaksi

Uutinen - Julkaistu 25.10.2016

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi avataan kampanja, jossa maanomistaja voi perustaa omalle maalleen suojelualueen. Alue voi olla metsää tai suota. Valtio sitoutuu omasta puolestaan kampanjaan vastaavalla suojelupanoksella. Suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta perustamalla luonnonsuojelulain mukainen yksityinen luonnonsuojelualue (YSA). Kampanja koskee kaikkia yksityisiä maanomistajia, myös yrityksiä.

Kampanja on kertaluonteinen ja toteutetaan vuoden 2017 aikana. Kampanjan tavoitteena on saada jokaiseen maakuntaan vähintään 100 hehtaaria maanomistajan omistukseen jääviä, pysyvästi suojeltuja metsä- tai suoalueita. Koko maahan tavoitellaan tätä kautta merkittävää määrää uusia luonnonsuojelualueita.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kutsui tammikuussa 2016 kokoon laajan joukon metsäsektorin sidosryhmiä keskustelemaan metsien käytön kestävyydestä tilanteessa, jossa luonnonsuojelun rahoitusta on vähennetty ja toisaalta hakkuita halutaan lisätä kasvavan biotalouden tarpeita ajatellen. Tässä nk. pyöreän pöydän prosessissa on haettu yhteistä näkemystä, uusia keinoja ja tekoja, joilla voidaan turvata metsäluonnon monimuotoisuutta. Suomi 100 –juhlakampanjan toteuttamisesta on sovittu pyöreän pöydän yhteydessä yhteistyössä valtion toimijoiden, yksityisten tahojen sekä järjestöjen kesken.

– Suomalaisen luonnon kunnioittaminen ja itsenäisyys kuuluvat yhteen. Siksi pidän tätä kampanjaa oikein kannatettavana. Kampanjaan osallistuminen sisältyy myös tuoreisiin, talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa käsiteltyihin Metsähallituksen omistajalinjauksiin, toteaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Yksityiskohtaista tietoa kampanjasta sekä yksityisten maanomistajien mahdollisuudesta osallistua suojeluun tiedotetaan myöhemmin vuoden 2016 aikana.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö, p. 02952 50240, etunimi.sukunimi@ym.fi
erityisasiantuntija Katja Matveinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 02951 62287, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Tiedote maa ja metsätalousministeriön sivuilla.