Valtio tukee yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä 38,4 miljoonalla eurolla vuonna 2024

Uutinen - Julkaistu 25.4.2024

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi 25.4. puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen osoitetun myöntövaltuuden ja määrärahan jakoa Suomen metsäkeskukselle. Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt tänään jakopäätöksen, jonka perusteella Suomen metsäkeskus voi myöntää yksityisille metsänomistajille rahoitusta metsänhoitoon ja -parannustöihin.

Suomen metsäkeskus tekee metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain nojalla rahoituspäätöksiä käytössä olevan myöntövaltuuden puitteissa yksityisille metsänomistajille. Vuonna 2024 on myöntövaltuutta käytettävissä yhteensä 15,0 miljoonaa euroa. Tällä summalla Suomen metsäkeskus voi tehdä uusia rahoituspäätöksiä, jotka koskevat metsien terveyslannoitusta, suometsän hoitosuunnitelmia, suometsän vesiensuojelutoimenpiteitä ja piennarten tekemistä sekä metsäteiden tekemiseen liittyviä rahoituspäätöksiä.

Toteutettujen metsänhoito- ja parannustöiden maksatukseen Suomen metsäkeskuksella on tänä vuonna käytettävissä yhteensä 38,4 miljoonaa euroa. Määrärahalla arvioidaan toteutettavan taimikon ja nuoren metsän hoitoa 115 000 hehtaaria, terveyslannoitusta 10 000 hehtaaria, suometsän hoitoa 11 700 hehtaaria, metsäteiden perusparannuksia 210 km ja uusien metsäteiden rakentamista 20 km.

Metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain myötä myöntövaltuuden käyttö on muuttunut.

”Taimikon ja nuoren metsän hoitohankkeet eivät enää edellytä rahoituksen hakemista ennen työn toteutusta. Sen vuoksi Metsäkeskukselle osoitettu myöntövaltuus on aiempia vuosia alhaisempi. Myös maksatuksiin on käytettävissä määrärahaa aikaisempia vuosia vähemmän”, toteaa metsäneuvos Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Jakopäätös liittyy vuoden 2024 valtion talousarvion momenttiin 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen).

Lisätietoja:

Niina Riissanen
metsäneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fiLinkki toiselle sivustolle
02951 62339

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 25.4.2024 

Aihetunnisteet: metsä