Valtiolta 200 miljoonan euron pääomitus Ilmastorahasto Oy:lle

Uutinen - Julkaistu 25.11.2022

Valtioneuvosto valtuutti 24.11.2022 työ- ja elinkeinoministeriön tekemään valtion puolesta 200 miljoonan euron vastikkeettoman sijoituksen Ilmastorahasto Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Pääomitus tehtäisiin yhdessä erässä vuonna 2022.

Määräraha sisältyi valtion vuoden 2020 seitsemänteen lisätalousarvioon kolmen vuoden siirtomäärärahana. Lisäksi valtioneuvoston 17.11.2022 eduskunnalle antamaan vuoden 2023 täydentävään talousarvioesitykseen sisältyy 100 miljoonan euron määräraha, jota voidaan käyttää vuoden 2025 loppuun saakka Ilmastorahaston oman pääoman korottamiseen.

Määrärahan siirtäminen Ilmastorahastoon mahdollistaa yhtiön rahoituspäätösvolyymin nostamisen 80 miljoonasta eurosta vuodessa 130 miljoonaan euroon vuodessa. Tavoitteen toteutuessa Ilmastorahasto tekisi vuosien 2023-2026 aikana rahoituspäätöksiä yhteensä 520 miljoonalla eurolla, jolloin yhtiön aikaansaamien investointien euromääräinen summa voisi olla yli miljardi euroa.

”Pääomitus mahdollistaa Ilmastorahasto Oy:n rahoituspäätösvolyymin merkittävän korottamisen. Ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta kaikkein kriittisimmät vuoden ovat edessämme juuri nyt. Ilmastorahaston myöntämällä rahoituksella on ohjaava rooli ilmastoystävällisten ratkaisujen ja investointien vauhdittamisessa riskinjakajana ja yksityisen rahoituksen katalysoijana”, sanoo työministeri Tuula Haatainen, jonka toimialaan rahaston asiat TEM:n työnjaossa kuuluvat.

Valtion täysin omistaman erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto Oy ei pyri maksimoimaan oman toimintansa tuottoa, vaan toteuttamaan yhtiön yhteiskunnalliset tehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoimaan yhteiskunnallisen tuloksen. Määräraha kohdennetaan Ilmastorahasto Oy:n markkinaehtoisen sijoitus- ja rahoitustoiminnan menojen rahoittamiseen.

Rahaston tehtävänä on toimia rahoittajana hankkeissa, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, digitalisaation edistämiseen ja teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen Suomessa. Rahaston tehtävänä on hiilijalanjäljen vähentäminen ja hiilikädenjäljen vahvistaminen sekä innovatiivisten ilmasto- ja digiratkaisuiden edistäminen.

Ilmastorahasto saa myöntää rahoitusta hankkeille vain, jos yhtiön rahoitus on edellytyksenä hankkeen toteutumiselle tai sen toteutumiselle aikaisempana ajankohtana tai suuremmassa mittakaavassa kuin ilman yhtiön rahoitusta.

Ilmastorahasto Oy:n toiminta käynnistyi vuoden 2020 lopulla, kun Valtion kehitysyhtiön Vake Oy:n muutos työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa toimivaksi Ilmastorahasto Oy:ksi saatiin päätökseen.

Yhtiö teki vuonna 2021 seitsemän rahoituspäätöstä yhteensä 45,5 miljoonan euron arvosta. Rahoitusta kohdistettiin muun muassa vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamiseen, uusiutuvalla energialla hiilidioksidista ja sähköstä proteiinia tuottavan tuotantolaitoksen rakentamiseen sekä päästövähennyksiä tehostavan digitaalisen markkinapaikan kehitystyöhön.

Vuonna 2022 yhtiö on tehnyt muun muassa 15 miljoonan euron rahastosijoituksen Taalerin bioteollisuusrahastoon ja myöntänyt 5 miljoonan euron pääomalainan Joensuu Biocoal Oy:n tuotantolaitokselle, joka korvaa erityisesti kivihiilen käyttöä raskaan teollisuuden prosesseissa.

Vuoden 2021 rahoituskohteiden avulla voidaan teoriassa vähentää 10 vuoden aikana Suomen kasvihuonekaasuja vähintään saman verran kuin Suomen kokonaispäästöt olivat vuonna 2020.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Oskari Räikkönen, TEM, p. 029 504 7241
työministerin erityisavustaja Emily Strohm, p. 029 504 7160

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 24.11.2022