Valtion ja kaupunkien sopimusyhteistyöllä vauhditetaan vähähiilisiä, digitaalisia ja hyvinvointia edistäviä innovaatioita

Uutinen - Julkaistu 9.2.2021

Valtio on solminut 16 kaupunkiseudun kanssa innovaatiotoimintaa vahvistavat sopimukset. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Sopimusten sisällöt perustuvat kaupunkiseutujen paikallisiin vahvuuksiin, mutta ne kaikki liittyvät laajoihin ajankohtaisiin teemoihin, joita ovat vähähiilisyys, digitaalinen teknologia sekä hyvinvointi ja terveys.

Valtion ja kaupunkien ekosysteemisopimukset allekirjoitettiin sopimusten julkistamistilaisuuden yhteydessä tiistaina 9. helmikuuta.

– Ekosysteemisopimukset ovat mitä parhain esimerkki kaupunkien ja valtion toimivasta ja vaikuttavasta kumppanuudesta. Sopimuksilla on merkitystä uuden innovaatiolähtöisen kasvun luomisessa Suomeen erityisesti tämänhetkisessä tilanteessa, jossa uutta korkeaan osaamiseen perustuvaa kasvua tarvitaan, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

– Hyvin ruokituilla ja oikein hyödynnetyillä innovaatiotoiminnan paikallisilla yhteistyöverkostoilla on koko Suomen kilpailukykyä voimistava vaikutus. Kaupunkien lähitulevaisuuden isot investoinnit ja hankinnat voidaan myös entistä tehokkaammin valjastaa TKI-toimintaan. Tavoitteena on vauhdittaa innovaatioita, jotka synnyttävät uutta kansainvälistä liiketoimintaa ja luovat työpaikkoja, ministeri Lintilä lisää.

Ekosysteemisopimukset ovat valtion ja kaupunkien pitkäjänteinen, yhteinen satsaus osaamiskeskittymien vahvistamiseen. Sopimukset ovat voimassa 31.12.2027 saakka. Sopimukset ovat kaupunkikohtaisia, mutta sopimuksille on yhteistä, että verkostojen kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Ekosysteemisopimusten keskeiset strategiset sisällöt 2021–2027:

 • Lappeenranta ml. Imatra: Vihreä sähköistäminen
 • Kuopio: Terveys ja hyvinvointiteknologia sekä vesiosaaminen
 • Turku: Uudistuva teollisuus ja Life Science -ala
 • Helsinki, Espoo ja Vantaa: Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut, hyvinvointi ja terveysteknologia sekä uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut
 • Oulu: Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa, OuluHealth – Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut sekä kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut
 • Joensuu: Bio- ja kiertotalouden uudet liiketoiminnat sekä fotoniikka-liiketoiminta
 • Lahti: Hiilineutraali kiertotalous ja urheiluliiketoiminta
 • Jyväskylä: Liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi sekä uudistuva teollisuus
 • Vaasa: Kestävät ja älykkäät energiajärjestelmät
 • Tampere: Sustainable industry X (SIX), rakennukset, energia ja infrastruktuuri sekä digitaaliset terveysratkaisut
 • Seinäjoki: Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus
 • Mikkeli: Yhdyskuntavesien kiertotalous
 • Pori: Teknologiametallit ja kiertotalous sekä automaatio ja robotiikka
 • Kokkola: Akkukemia sekä kiertotalous ja teollisuutta tukevat älykkäät ratkaisut
 • Kajaani ml. Sotkamo: Mittaustekniikka sekä suurteholaskenta, tekoäly ja datakeskukset
 • Rovaniemi: Arktinen matkailu sekä tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta

Valtioneuvosto jakoi 4. helmikuuta kaupunkiseuduille ekosysteemisopimusten käynnistämiseen kansallista aluekehittämisrahoitusta 5 miljoonaa euroa. Käynnistysvaiheen jälkeen sopimuksia on tarkoitus rahoittaa EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksella vuosina 2021–2027.

Tavoitteena luoda Suomesta vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Valtion ja kaupunkien väliset ekosysteemisopimukset ovat myös olennainen osa kansallisen TKI-tiekartan uutta kumppanuusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä TKI-yhteistyötä.

–  Suomi tunnetaan vahvana innovaatiotoiminnan maana ja sopimukset voivat osaltaan varmistaa, että näin on jatkossakin, ministeri Lintilä toteaa.

Ekosysteemisopimukset on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhdessä kaupunkiseutujen toimijoiden kanssa. Valtionhallinnosta neuvotteluihin osallistuivat myös opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Business Finland. Myös sopimusten toteuttamisessa on määrä jatkaa valtion ja kaupunkien aktiivista vuoropuhelua ja yhteiskehittämistä.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, TEM, p. 040 658 35104
erityisasiantuntija Olli Voutilainen, TEM, p. 029 506 4919
neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen TEM, p. 029 506 3622

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 9.2.2021


Aihetunnisteet: innovaatio, kaupungit, tutkimus