Valtioneuvosto hyväksyi Suomen esityksen EU:n kokonaan rahoittamien maataloustukien siirtymäkauden tasoiksi

Uutinen - Julkaistu 21.1.2021

Valtioneuvosto hyväksyi 21.1.2021 Suomen esityksen EU:n kokonaan rahoittamien maataloustukien siirtymäkauden tasoiksi. Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan ratkaisun viivästymisestä johtuva siirtymäkausi kattaa vuodet 2021 ja 2022. Esitys toimitetaan seuraavaksi Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi.

Keskeiset komission hyväksymistä edellyttävät ratkaisut liittyvät vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen tukeen. Suomi haluaisi jatkaa näiden tukien maksamista 19,6 % osuudella käytettävissä olevasta EU-rahoituksen enimmäismäärästä. Lisäksi siirtymäkaudelle tehtäisiin lisäys EU:n valkuaiskasvien (2,7 milj. euroa) ja sokerijuurikkaan (0,5 milj. euroa) tuotantosidonnaiseen tukeen ko. kasvien viljelypinta-alan säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi. Muilta osin suorien tukien järjestelmiä koskevat ratkaisut vastaavat kaudella 2015-2020 toteutettua jatkuvuuden ja yksinkertaistuksen turvaamiseksi.

Vuosina 2021 ja 2022 käytössä olevat suorien tukien järjestelmät Euroopan komissiolle toimitettavan esityksen mukaisina
Prosenttiosuus, % 2021 2022
Suorien tukien enimmäismäärä Suomessa yhteensä (milj. €) 515,7 517,5
1. Viherryttämistuki 30,0 154,7 155,3
2. Tuotantosidonnainen tuki 19,6 101,1 101,4
3. Nuorten viljelijöiden tuki * 1,0 5,2 5,2
4. Perustuki 49,4 258,4 259,3
    – varanto 0,4 0,36
    – tukioikeudet 258,0 258,9
*Ennen perustuesta leikattavaa lisäystä

Taulukko: Vuosina 2021 ja 2022 käytössä olevat suorien tukien järjestelmät Euroopan komissiolle toimitettavan esityksen mukaisina 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 02951 62356, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 21.1.2021


Aihetunnisteet: EU, maatalouspolitiikka