Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallisesta metsästrategiasta

Uutinen - Julkaistu 20.10.2023

Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 19.10.2023 periaatepäätöksen Kansallinen metsästrategia 2035:stä. Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös antaa valtionhallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja metsäpolitiikan valmisteluun ja toteutukseen.

Kansallinen metsästrategia 2035 kuvaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet, joihin julkinen valta keskittyy osana alan yhteistä kehittämistä. Se on yhteensovittava elinkeinostrategia, joka kattaa metsätalouden ja -teollisuuden lisäksi myös metsien muihin sekä aineellisiin että aineettomiin tuotteisiin perustuvan tuotannon, jalostuksen, palvelut ja julkishyödykkeet sekä metsäalan osaamis- ja koulutuskysymykset. Strategialla on liittymäkohtia useisiin kansainvälisiin ja kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin.

–    Kasvun ja hyvinvoinnin rakentaminen koko Suomeen on yksi keskeinen päämäärä sekä hallitusohjelmassa että metsästrategiassa. Tarvitsemme kestävää ja ennustettavaa metsäpolitiikkaa. Kansallinen metsästrategia 2035 osaltaan toteuttaa hallitusohjelmaa, summaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi metsästrategian toimeenpanoa ja seurantaa. Tukenaan sillä on valtioneuvoston asettama kansallinen metsäneuvosto sekä sen alainen työvaliokunta. Periaatepäätöksen toimeenpanoa seurataan myös valtioneuvostotasolla.

Metsästrategiaa koordinoidaan maa- ja metsätalousministeriössä tulosohjauksen, lainsäädännön, tukijärjestelmien, kehittämishankkeiden ja verkostojen sekä alueellisten metsäohjelmien avulla. Strategiaa toimeenpanevat useat ministeriöt. Sen toteutuksessa sekä eri hallinnonalojen strategioiden yhteensovittamisessa tarvitaan tiivistä yhteistyötä. Metsästrategiaa toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja talousarvion puitteissa.

Kansallinen metsästrategia 2035 on laadittu maa- ja metsätalousministeriössä vuorovaikutteisessa prosessissa vuoden 2022 aikana ja kansallinen metsäneuvosto on hyväksynyt sen joulukuussa 2022. Metsästrategian toimenpanoa varten on laadittu hankesalkku kärkihankkeineen. Metsästrategian hankesalkun kärkihankkeissa kuvataan keskeiset toimenpiteet, joilla vastataan toimintaympäristön haasteisiin.

Lisätietoja:

Erno Järvinen
Metsäneuvos
+358 295 162 150

Satu Rantala
Neuvotteleva virkamies
+358 295 162 045

Jouni Koskela
Ministerin erityisavustaja
+358 295 162 144

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 19.10.2023