Valtiosääntöasiantuntija: Norjan mallin mukaisia tukia voisi kokeilla harvaan asutuilla alueilla

Uutinen - Julkaistu 9.2.2021

Työllisyyden ja elinkeinotoiminnan edistämistä harvaan asutuilla alueilla mm. taloudellisin keinoin ja verohuojennuksin voisi kokeilla perustuslain sitä estämättä, arvioi valtiosääntöasiantuntija Tuomas Ojanen. Tällaiselle alueelle muuttaville voisi antaa verohuojennusta palkasta, huojennusta opintolainan takaisinmaksuun ja työnantajille helpotusta työnantajamaksuihin työllisyyden ja yritystoiminnan edistämiseksi. Syrjäisillä alueilla toimiville virkamiehille voitaisiin maksaa syrjäseutulisää.

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä tilasi marraskuussa 2020 työnsä tueksi valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojaselta perustuslaillisen ennakkoarvioinnin ns. Norjan mallin mukaisia aluekehittämistoimenpiteitä koskien. Työryhmä käsittelee arviointiraporttia kokouksessaan 17. helmikuuta.

Ojasen arvioinnissa tarkasteltiin seuraavia toimenpiteitä perustuslain kannalta:

1. Verohuojennus palkasta harvaan asutulle alueelle työn perässä muuttavalle
2. Harvaan asutun maaseudun alueelle töihin muuttavat saavat opintolainaansa
anteeksi 2600 euron arvosta vuosittain. Lainan korot pitää maksaa itse. Riittävän
kauan asumalla laina pyyhkiytyy pois.
3. Työnantajamaksujen poisto uusilta harvaan asuttujen alueiden yrityksiltä
4. Syrjäseutulisä: Syrjäseutulisä maksettaisiin harvaan asutuilla alueilla toimiville
valtion ja kuntien virkamiehille. Valtio kompensoisi syrjäseutulisän kunnille
valtionosuusjärjestelmän kautta.

Ojasen tarkastelu kertoo, että perustuslakivaliokunnan aiempien lausuntojen mukaan lainsäätäjällä on laaja harkintavalta etenkin veroasioissa yhdenvertaisuuden estämättä, kunhan vain henkilöihin kohdistuvat erottelut eivät ole mielivaltaisia ja kohtuuttomia.

Ojanen suosittelee harkitsemaan jatkovalmistelussa, että toimenpiteet toteutettaisiin aluksi määräaikaisina kokeilulakeina. Tällä tavoin saataisiin myös tarvittavaa lisätietoa toimenpiteiden tosiasiallisista vaikutuksista näiden ja vastaavanlaisten muiden toimenpiteiden mahdollista jatkokehittelyä varten.

”Etsimme HAMA-työryhmässä laajasti uusia toimintamalleja elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi harvaan asutuilla alueilla mm. kokeilujen kautta.  Olen erittäin iloinen Ojasen raportin myönteisestä suhtautumisesta HAMA-työryhmän esityksiin.  Saamme siitä arvokasta tietoa alueellisten kokeilujen valmisteluun – tämä on iso askel kokeiluihin ja positiivinen signaali työllemme”, toteaa Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja Hanna Huttunen (kesk).

Ojasen raportti 

Lisätietoja:
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja Hanna Huttunen p. 050514 3582
Työryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Auli Sihvola p. +358 295 162 442

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 9.2.2021


Aihetunnisteet: maaseutu