Vapaa-ajankalastuksen Oma kala -palvelun rakentaminen alkaa

Uutinen - Julkaistu 14.2.2020

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Luonnonvarakeskukselle 0,9 miljoonan euron määrärahan Kalatalouden tieto- ja suunnittelujärjestelmä -hankkeeseen. Hallitusohjelmaa toteuttavan hankkeen tavoitteena on rakentaa vapaa-ajankalastajille helppokäyttöinen sähköinen Oma kala -asiointipalvelu, jonka avulla kerätään keskitetysti laadukasta tietoa kalansaaliista.

Oma kala -palvelun avulla saatavat kalastustiedot tulevat tutkimuskäyttöön. Tietoa käytetään kalakantojen kestävän käytön, hoidon ja suojelun suunnitteluun sekä päätöksenteon tueksi. Palvelu tarjoaa tietoa myös kalastajille.

– Laadukkaan kalastustiedon avulla voidaan parantaa kalastusmahdollisuuksia tulevaisuudessa, kertoo kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Vapaa-ajankalastuksen saalisilmoitusjärjestelmän kehittäminen keskittyy vaelluskaloihin.  Asiakaslähtöisen Oma kala -palvelun aikaansaamiseksi palvelua käyttävien sidosryhmien toivotaan osallistuvan palvelun kehittämistyöhön.

Luonnonvarakeskus vastaa hankkeen koordinoinnista ja järjestelmäkehitystyöstä. Saalisilmoitusjärjestelmän osia pilotoidaan Tornionjoella kesällä 2020. Myöhemmin järjestelmä on laajennettavissa koko maan kattavaksi.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää tietojärjestelmähankkeen rinnalle lainsäädäntöhankkeen, joka määrittelee järjestelmän puitteet ja mahdollistaa käyttöönoton.

Lisätiedot:
Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 772 1262, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Ohjelmajohtaja Sirpa Thessler, Luonnonvarakeskus, puh. +358295326582, sirpa.thessler@luke.fi
Päällikkö, tietojärjestelmät Kimmo Murto, Luonnonvarakeskus, puh. +358295328777, kimmo.murto@luke.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 14.2.2020