Vapaaehtoisen päästökompensoinnin suosio kasvussa – uudella hankkeella luodaan pelisäännöt päästöjen hyvittämiselle

Uutinen - Julkaistu 26.8.2022

Ilmastoväittämien esittämisen suosio on kasvanut viime vuosina. Yritykset myös hyödyntävät ilmastoväittämiä, kuten hiilineutraaliutta markkinoidessaan tuotteita, joiden päästöt on hyvitetty. Hyvän kompensaation käytäntöjen toteutuminen onkin suurelta osin päästökompensaatiopalveluiden käyttäjien varassa.

Organisaatioiden hiilineutraaliudelle ja vapaaehtoisille päästökompensaatioille ei ole ollut täysin vakiintuneita määritelmiä ja kriteerejä. Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa luodaan pelisäännöt päästökompensaatiopalveluiden käyttäjille ja tuottajille.

”Tarvitsemme vapaaehtoisen päästökompensoinnin pelisäännöt, jotta kuluttajat saisivat luotettavaa ja vertailtavaa tietoa yritysten ja tuotteiden todellisista ilmastovaikutuksista. On myös yritysten etu, että päästöjen hyvittämisestä viestimiselle on selkeät ja läpinäkyvät käytännöt”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Maa- ja metsätalousministeriön koordinoimassa Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa on jo kahden vuoden ajan tutkittu ja kehitetty uusia ilmastokestäviä ratkaisuja.

”Rahoittamiemme yli 100 hankkeen joukossa on myös hankkeita, joissa tuotetaan uutta tietoa ja työkaluja kotimaisten vapaaehtoisen päästökompensaation kehittämiseksi. Luonnonvarakeskus on esimerkiksi hiljattain julkaissut hiilikompensaatioinfo.fi -palvelun. Lisäksi osana maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa kehitetään myös vapaaehtoisia hiilimarkkinoita. Olen tyytyväinen, että nyt käynnistyvä yhteishankkeemme täydentää tätä kokonaisuutta”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Vapaaehtoisella päästökompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että yritys, julkisyhteisö tai kuluttaja kumoaa päästöjensä ilmastohaitan vähentämällä tai sitomalla kompensoitavia kasvihuonekaasupäästöjä vastaavan määrän toisaalla. Suomessa on aloittanut viime vuosina useita yrityksiä, jotka tarjoavat päästökompensaatiopalveluita. Kompensaatioita käyttävien yritysten ja kuluttajien saattaa olla haastavaa arvioida tarjottujen kompensaatiopalveluiden laatua ja luotettavuutta.

Pelisäännöt päästökompensaatiopalveluiden käyttäjille

Nyt luotavat pelisäännöt auttavat esimerkiksi yrityksiä määrittämään oman ilmastoväittämänsä ja sen, miten esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteeseen päästään hyödyntämällä päästökompensaatiopalveluja.

Hankkeessa:
•    luodaan määritelmät yritysten ilmastotavoitteille, kuten hiilineutraalius ja nettonolla ja ohjeistetaan, mitä niiden saavuttamiseksi vaaditaan
•    määritellään käytettäville päästökompensaatioille tarkemmat kriteerit.

Ohjeistuksen pääkohderyhmä on ilmastoväittämiä esittävät ja vapaaehtoisia päästökompensaatioita käyttävät organisaatiot. Lisäksi tehdään tiivis ohjeistus kuluttajille siitä, mitä tulisi ottaa huomioon ostaessa ilmastoväittämällä markkinoituja tuotteita. Hankkeen toteuttaa Gaia Consulting oy yhdessä useamman yrityksen kanssa.

Päästökompensaatioiden sääntely kehittyy myös kansainvälisesti. Esimerkiksi EU:ssa valmistellaan sääntelyä kestävien hiilenkiertojen sertifikaateista syksyllä. Ohjeistuksessa on tarkoitus ottaa huomioon kansainvälisen ja EU:n lainsäädännön kehitys.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Hankkeen aikana järjestetään sidosryhmäkuuleminen. Pelisäännöt päästöjen vapaaehtoiselle kompensoinnille valmistuvat tammikuussa 2023.

Lisätietoja:

Ville Laasonen
Erityisasiantuntija
0295 250 250
ville.laasonen@gov.fi

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
050 414 1682
riikka.yliluoma@gov.fi

Lasse Kontiola
Maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja
0295 162 144
lasse.kontiola@gov.fi

Lotta Heikkonen
johtava asiantuntija
0295 162 074
lotta.heikkonen@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön tiedote 26.8.2022


Aihetunnisteet: hiilikompensaatio, ilmasto