Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehittämisestä keskustellaan pyöreän pöydän tapaamisessa

Uutinen - Julkaistu 17.5.2024

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ovat kutsuneet koolle hiilimarkkinatoimijoiden pyöreän pöydän. Tänään perjantaina järjestettävässä tilaisuudessa keskustellaan vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden toiminnan edistämisestä etenkin maa- ja metsätalouden aloilla.

Vapaaehtoisten hiilensidontatoimien kehittäminen sekä markkinaehtoisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen selvittäminen maa- ja metsätalouden ilmastotoimien edistämiseksi on nostettu esiin pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa. Pyöreän pöydän keskustelun tavoitteena on muodostaa tilannekuva kotimaan vapaaehtoisiin hiilensidontamarkkinoihin vaikuttavista ajankohtaisista kysymyksistä sekä eri toimijoiden mahdollisuuksista ja toimenpiteistä markkinoiden kehittämiseksi.

Työ hiilensidontamarkkinoiden kehittämiseksi etenee myös Euroopan unionin tasolla. Neuvotteluissa EU:n hiilenpoistojen sertifiointikehikon asetuksesta saavutettiin alustava sopu helmikuussa. Hiilenpoistot tarkoittavat keinoja poistaa hiilidioksidia ilmakehästä niin maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön hiilensidonnalla kuin teknologisin menetelmin.

Hiilenpoistoja koskevan sertifiointikehyksen tavoitteena on kannustaa maanomistajia ja teollisuutta innovatiivisten ratkaisujen käyttöön hiilidioksidin talteenotossa, kierrätyksessä ja varastoinnissa sekä varmistaa hiilenpoistojen kestävyys ja laadukkuus. Sertifiointikehyksen valmistelu etenee nyt komission työryhmissä sekä poliittisella tasolla.

”Olemme panostaneet maankäyttösektorin tutkimukseen ja kehittämishankkeisiin viime vuosina. Kotimainen tietopohja tuo meille hyvät mahdollisuudet aktiiviseen vaikuttamiseen EU:ssa. Suomalaisten ilmastohankkeiden markkinatkin laajenevat, kun niille saadaan EU:n kehikon tuki”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Suomen EU-velvoitteet edellyttävät maankäyttösektorin hiilenpoistumien kasvattamista ja maaperäpäästöjen vähentämistä. Maa- ja metsätalouden vapaaehtoisen hiilimarkkinan toimet voivat osaltaan tukea näiden velvoitteiden täyttämistä. Yrityksillä on kiinnostusta hiilensidontahankkeisiin osana vastuullista toimintaansa ja samalla on mahdollisuus tukea kotimaisia maa- ja metsätalouden toimijoita ja heidän ilmastohankkeitaan.

Käynnissä ovat myös neuvottelut vihreitä väittämiä koskevasta direktiiviehdotuksesta. Vuoden 2024 alusta voimaan tullut kestävyysraportointidirektiivi puolestaan ohjaa yrityksiä antamaan tarkempia tietoja ilmastoyksiköiden käytöstä.

”Ilmastoväittämiä koskevan sääntelyn tulee selkeyttää vapaaehtoisten markkinoiden toimintaympäristöä ja saada markkinat aidosti liikkeelle. Tavoitteena on luoda toimijoille kannusteet toimia markkinoilla sekä pitkän aikavälin liiketoimintamahdollisuuksia, mikä myös auttaa Suomea ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Tilaisuuteen on kutsuttu laaja joukko sidosryhmien edustajia. Mukana on kompensaatiopalveluiden tarjoajia, todentajia ja ostajia sekä toimialajärjestöjä, tutkijoita, kansalaisjärjestöjä ja hallinnon edustajia.

Muualla verkossa:

EU:n hiilenpoistojen sertifiointikehikosta saavutettiin alustava sopu (tiedote 22.2.2024)

Hiilimarkkinat ja hiilikompensaatiojärjestelmät

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat (ym.fi)

Lisätietoja:

Tapio Luoma-aho
maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja
050 472 7040
etunimi.sukunimi@gov.fi

Lyydia Ylönen
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
050 476 1341
etunimi.sukunimi@gov.fi

Lotta Heikkonen
johtava asiantuntija
maa- ja metsätalousministeriö
029 516 2074
etunimi.sukunimi@gov.fi

Karoliina Anttonen
lainsäädäntöneuvos
ympäristöministeriö
029 525 0065
etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön tiedote 17.5.2024