Vertailu: Biotatalouden merkitys kasvaa maailmanlaajuisesti

Uutinen - Julkaistu 22.8.2023

Maailmantalouden mahdit ovat selkeästi aktivoituneet biotaloudessa viime vuosina. Sektorin uskotaan nousevan yhdeksi talouden päävirtaukseksi. Myös kansainvälisessä yhteistyössä biotalous on noussut entistä enemmän esille, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 22.8.2023 julkaisemassa biotalousstrategioiden vertailussa.

Viime vuosina biostrategioiden konkretia on lisääntynyt. Hyviä esimerkkejä tästä ovat Suomi ja Yhdysvallat. Terveys ja lääketiede ovat vahvasti mukana biotalouden ohjelmissa. Turvallisuusnäkökulmat nousevat esille erityisesti Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Maailmanlaajuisten arvoketjujen hallinnan rooli on nousussa

Strategioiden jalkautuksessa on myös eroja. Tehokkaimmin strategioiden toimenpiteiden toteuttamissuunnitelmat on hoidettu Suomen ja Yhdysvaltojen ohjelmissa. Vaikka matkailu on yksi tärkeimmistä taloudellisista tekijöistä maailmassa, vain Suomi näyttää korostavan luontomatkailua tärkeänä osa-alueena biotalousstrategiassaan.

Bioresurssien käytön suhteen on eroavaisuuksia. Yhdysvallat on lisäämässä omien biomassojen käyttöä, kun EU:ssa suuntaus on ollut vähentää omien biomassojen käyttöä. Kiina haluaa tehostaa omien biomassojen hallintaa. Brasilia näkee mahdollisuuksia lisätä biomassojen käyttöä ja samalla se hakee korkeamman arvonlisän tuotteita.

Biotalous on Suomessa poikkeuksellisen merkittävä sektori. Vuonna 2021 sen luoma arvonlisä oli 27 miljardia euroa vuodessa. Biotaloustuotteiden osuus Suomen tavaraviennistä on noin kolmannes. Suomen kansallinen biotalousstrategia päivitettiin vuonna 2022.

Vertailussa analysoitiin valittujen alueiden (Brasilia, Yhdysvallat, Kanada, EU, Ruotsi, Suomi, Intia ja Kiina) viimeisimpiä biotalousohjelmia. Työn toteutti World BioEconomy Forum. Selvitysmiehenä toimi Jukka Kantola yhdessä Ludo Dielsin, Christian Patermannin, Jim Philpin ja Asko Hyttisen kanssa.

Lisätiedot: 
selvitysmies Jukka Kantola, World BioEconomy Forum, p. 040 552 8880.
erityisasiantuntija Ulla Palander, TEM, p. 029 504 9235
Julkaisu: Biotalousstrategioiden vertailu

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 22.8.2023

Aihetunnisteet: biotalous