Vesiensuojelun rahoituslähteet yhdessä paikassa: Nosta rahat pintaan -verkkopalvelu päivitetty

Vaikuta vesiin teksti sivuston etusivu.

Uutinen - Julkaistu 24.11.2021

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja vesistökunnostusverkosto ovat päivittäneet Nosta rahat pintaan -verkkosivuston, johon on koottu tieto lukuisista kansallisista vesiensuojelun rahoituslähteistä.

Vesiensuojelun rahoitus ja avustukset ovat olleet ”pieninä palasina maailmalla”, sillä vesiensuojelutoimia rahoittavat ministeriöt, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, EU-ohjelmat ja kansalliset säätiöt.

Rahoituksen hakijalla on voinut olla vaikeuksia löytää pirstaleista tietoa, sillä vesiensuojelun ja -hoidon työ ulottuu laajalle. Toimia vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tarvitaan niin vesistöissä kuin niiden valuma-alueillakin ja ne ovat moninaisia – vesistökunnostuksia, maa- ja metsätalouden vesienhallintaa, pienvesien ja virtavesien hoitoa ja ennallistamista sekä vesistöihin kertyneiden ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä. Lisäksi luonnon monimuotoisuus ja sen suojelu kytkeytyy monin eri tavoin vesielinympäristöihin.

Nosta rahat -pintaan sivuilta voi etsiä tietoa esimerkiksi hakuteemoittain tai hanketyypeittäin. Lisäksi ajankohtaiset tai pian avautuvat haut löytyvät näppärästi kalenteritoiminnon kautta. Sivustolta löytyy myös vinkkejä hyvään hankesuunnitteluun sekä hankekumppaneiden etsimiseen. Sivusto kertoo perustiedot, kuten hankehaun teemat, ajankohdan, myöntäjän ja haettavissa olevan tuen määrän sekä ohjaa hakijan lisätiedon äärelle. Tavoitteena on sujuvoittaa lähivesien hoidosta kiinnostuneiden hankesuunnittelua ja ohjata kysymykset ja hakemukset oikeisiin kanaviin. Siksi myös käyttäjäpalaute sivuston toiminnasta on tärkeää.

Tälle hetkellä on avoinna 30.11. asti haut vesistökunnostuksiin, maa- ja metsätalouden vesihallinnan kehittämiseen sekä kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseen ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Avustuksia haetaan teemasta riippuen alueellisista ELY-keskuksista. Myös ympäristöministeriön ravinteiden kierrätysohjelma avaa uuden hankehaun vuoden 2021 aikana.

Nosta rahat pintaan
Ympäristöministeriö: Virtaa vesienhoitoon – vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushaku
ELY-keskukset: Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen avustushaku
Ympäristöministeriö: Ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton rahoitushaku aukeaa syksyllä
https://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

Ympäristöministeriön uutinen 15.11.2021


Aihetunnisteet: rahoitusuutiset, vesiensuojelu