Vesihuoltolaitosten kumppanuushankkeiden rahoitushaku on avattu

Uutinen - Julkaistu 18.10.2019

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut rahoitushaun suomalaisten vesihuoltolaitosten kansainvälisille kumppanuushankkeille. Uuden rahoitusinstrumentin päätavoitteena on tukea kestävien vesihuoltopalveluiden luomista kansainvälisten laitoskumppanuuksien kautta ja samalla YK:n kestävän kehityksen veden saantiin ja käyttöön sekä sanitaatioon liittyvien tavoitteiden toteutumista. Rahoitushakemusten tulee olla Etelä-Savon ELY-keskuksessa viimeistään 13.12.2019.

Tukirahoituksella edistetään myös Suomen kansainvälisen vesistrategian (Finnish Water Way) ja sinisen biotalouden kehittämissuunnitelman (PDF) toimeenpanoa. Tuella halutaan kannustaa suomalaisia vesihuoltolaitoksia ja niiden yhteenliittymiä mukaan laajempaan kansainväliseen toimintaan. Mahdollisuuden kansainväliseen yhteistyöhön uskotaan lisäävän myös laitosten kiinnostavuutta työnantajina ja vahvistavan sitä kautta laitosten toimintamahdollisuuksia yleisemminkin.

Tuettavien hankkeiden tulee vahvistaa kumppanilaitosten kykyä tuottaa kestäviä ja turvallisia vesihuoltopalveluita. Rahoitusta kohdennetaan erityisesti toimiin, jotka edistävät uudenlaisia toimintatapoja ja luovat uusia älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja vesihuoltopalveluiden parantamiseksi. Hankkeilla voidaan lisäksi tunnistaa erilaisia investointitarpeita, jolloin kumppanuudet voivat toimia myös alustoina suomalaisten yritysten vientihankkeille. Uuden rahoitusinstrumentin pilotointiin on varattu vuosille 2020–2021 yhteensä 400 000 euroa.

Tuet myönnetään valtionavustuslain mukaisina hankeavustuksina

Tuettavan hankkeen suomalaisena toteuttajana tulee olla joko vesihuoltolain mukainen vesihuoltolaitos tai useamman laitoksen yhteenliittymä. Myös kansainvälisen kumppanilaitoksen on oltava yhdyskuntien vesihuoltopalveluita tuottava laitos. Kumppanuuslaitosten välinen toiminta voi kohdistua muun muassa vesihuollon suunnittelun, johtamisen, operoinnin, asiakassuhteiden ja/tai palveluiden kestävyyden vahvistamiseen.

Hakumenettelyn toteuttamiseen sekä tukien myöntämiseen ja hallinnointiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Tuet myönnetään hankeavustuksina kokeilu-, käynnistämis- tai kehittämishankkeisiin tai muihin tarkoitukseltaan rajattuihin hankkeisiin. Tuen määrä on harkinnanvarainen ja se voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskuluista. Yhden hankkeen osalta tuki voi olla enintään 100 000 euroa, kattaen vuodet 2020–2021.

Tarkemmat tiedot rahoitushausta sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät osoitteesta:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vesihuoltolaitosten-kumppanuushankkeiden-rahoitushaku

Lisätietoja:
Etelä-Savon ELY-keskus: Esa Pekonen, rahoitusasiantuntija, p. 0295 024 159,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Maa- ja metsätalousministeriö: Olli-Matti Verta, johtava asiantuntija, p. 050 4427577, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 16.10.2019 


Aihetunnisteet: rahoitus