Vihreän siirtymän rahoituksen työryhmä perustettu

Taimi kasvaa mullasta.

Uutinen - Julkaistu 3.2.2022

Valtiovarainministeri Annika Saarikko, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari ja elinkeinoministeri Mika Lintilä asettivat 18.1.2022 työryhmän muodostamaan kokonaisnäkemyksen vihreän siirtymän rahoituksesta. 

Vihreän siirtymän rahoituksen työryhmä valmistelee kehittämisehdotuksia, miten julkinen ja yksityinen rahoitus voivat edistää kokonaisvaltaisesti hiilineutraaliustavoitetta, luonnon monimuotoisuutta ja muita ympäristötavoitteita sekä samalla edistää kestävää kasvua. Työryhmän asettamisen taustalla on se, että ilmasto- ja kestävyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää tulevaisuudessa mittavia investointeja niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta.

Työryhmä laatii väliraportin 31.3.2022 mennessä. Loppuraporttinsa se antaa kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Tavoitteet ovat tiivistäen:

  • muodostaa kokonaisnäkemys vihreään siirtymään hyödynnettävistä rahoitusmahdollisuuksista
  • kartoittaa vihreän siirtymän rahoitustarpeita ja mahdollisia rahoituksen pullonkauloja
  • laatia suunnitelma, miten yksityistä ja EU-rahoitusta voitaisiin ohjata nykyistä vaikuttavammin ja kustannustehokkaammin ohjata vihreän siirtymän rahoittamiseen ja millaisia julkisen sektorin toimia tarvittaisiin yksityisen rahoituksen lisäämiseksi
  • tehdä ehdotuksia kannustimista ja välineistä, joita tarvitaan rahoituksen kanavoimiseksi vihreään siirtymään.

Vihreä siirtymä

Asettamispäätös