Viisi ideaa valittu kirittämään maaseudun innovaatioita

Uutinen - Julkaistu 18.11.2016

Viisi maataloutta uudistavaa hanketta on valittu maaseudun innovaatioryhmiksi. Ryhmät tulevat saamaan rahoitusta EU:n maaseuturahaston innovaatiovaroista.

Valitut ovat Suomen ensimmäisiä maaseudun innovaatioryhmiä, EIP-ryhmiä, joita rahoitetaan maaseuturahastosta noin kolmella miljoonalla eurolla vuosina 2014–2020.

Innovaatioryhmät parantavat maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä. Toiminnassa yhdistyvät yrittäjien käytännönläheinen osaaminen ja asiantuntijoiden tietämys. Ryhmät ratkaisevat jonkin tunnistetun ongelman ja jakavat syntyneen innovaation yleisesti käyttöön.

Maaseudun innovaatioryhmien valintaryhmä valitsi 15.11.2016 seuraavat viisi hanketta:

 • Viljankuivaamon kosteudenpoistoprosessin, energiankäytön ja ohjauksen kehittäminen
  Hakija: Maatilayhtymä Sippola
 • Hukkakauran ja muiden rikkakasvien tunnistaminen minihelikopterikuvista
  Hakija: Turun yliopisto, Biokemian laitos
 • Maatalouden liiketoiminnan kehittäminen älykkäällä data-analytiikalla (MIKÄ-DATA)
  Hakija: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos
 • Laatukauran tuotanto ja siitä syntyvän kasvimassan hyötykäyttö termomekaanisen prosessin avulla (Laatukaura)
  Hakija: Luonnonvarakeskus
 • Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle
  Hakija: Suomen ympäristökeskus

Ennen lopullista rahoituspäätöstä hankkeet neuvottelevat hakemusten yksityiskohdista Hämeen ELY-keskuksen kanssa, joka vastaa ryhmien hallinnoinnista. Tässä haussa varattiin käytettäväksi noin puolet koko rahoituksesta ja seuraava innovaatioiden ideahaku avataan vuoden 2017 keväällä. EIP-ryhmät ovat osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2014–2020.

Lisätietoja: valintaryhmän puheenjohtaja Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 02951 62240
Asiantuntija Lassi Hurskainen, Hämeen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 025 046

Maaseudun innovaatioryhmistä lisää Maaseutu.fi-sivustolla

Tiedote 15.11.2016 www.mmm.fi