Virtavesihankkeista elinvoimaa kunnille

Uutinen - Julkaistu 13.5.2022

Vapaat virtavedet ja elinvoimaiset kalakannat ovat todellisia valttikortteja kunnille. Maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmassa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja edistetään vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä. Ohjelmassa mukana olleiden kuntien kokemuksia kuultiin maa- ja metsätalousministeriön ja WWF Suomen järjestämässä seminaarissa.

Elinvoimaa vapaista virroista -kuntaseminaari pidettiin Laukaan Kuusankosken partaalla 12.-13.5. Mukana oli ilahduttavan useita kuntia  ympäri Suomea. Tilaisuuden avasi uunituore maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, minkä jälkeen kuultiin kattavasti alan asiantuntijoita ja kuntien edustajia.

Asiantuntijat kertoivat vaellusesteiden vaikutuksista Suomen virtavesiin sekä vaellusesteiden poiston tuomista mahdollisuuksista niin aluetalouden kuin omavaraisuudenkin näkökulmasta.  Kuntien edustajat kertoivat toteutetuista virtavesihankkeistaan, onnistumisista ja haasteista.

”Tämä seminaari oli erittäin hyödyllinen, ja avasi NOUSU-ohjelman merkitystä kansallisesti. Koskien ennallistaminen ja vapauttaminen ovat isoja projekteja, joiden onnistumiseen tarvitaan monien tahojen panosta. Oli silmiä avaavaa kuulla eri viranomaisten ja WWF:n näkemyksiä tuloksellisesta asioiden hoidosta. Viime kädessä ratkaisevaa on rahoitus; maa- ja metsätalousministeriön, WWF:n ja yksityisten tahojen rahoituksen ansiosta näitä projekteja on mahdollista toteuttaa”, kertoo Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen.

Kunnilla tärkeä rooli virtavesihankkeissa

NOUSU-ohjelman tavoitteena on mahdollistaa vaelluskalojen vapaa kulku virtavesissä niin ylä- kuin alavirtaankin. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ohjelmaan on osoitettu 15 miljoonaa euroa. Valtion osuus hankkeissa toimii niin sanottuna vipurahana, ja NOUSU-rahoituksen vastinrahaksi vaaditaan vähintään 50 prosenttia muuta rahoitusta.

Kunnat ovat keskeisessä roolissa virtavesihankkeissa. Kunnat toimivat hankkeen toteuttajana, rahoittajana, mahdollistajana tai hyödynsaajana – parhaimmillaan kaikkina edellä mainituista.

”Ilman muiden toimijoiden osallistumista virtavesien avaamisesta syntyvien kulujen kattamiseen, valtionkin padonpurkutavoitteet jäisivät jalkapuoleksi. Kuntaseminaarissa innostimme kuntapäättäjiä tarttumaan tarjolla oleviin patojen purkamisen rahoitusmahdollisuuksiin. Niissä kunta voi edetä vaikkapa yhteistuumin WWF:n kanssa”, kertoo ohjelmajohtaja Sampsa Vilhunen WWF Suomesta.

Vapaat virtavedet ja elinvoimaiset kalakannat ovat todellisia valttikortteja kunnille. Sen lisäksi, että hyvinvoiva ympäristö tuo hyvinvointia alueen ihmisille, on sillä suora vaikutus aluetalouteen muun muassa lisääntyneen matkailun ja kiinteistöjen arvonnousun myötä. Näin saadaan paljon kaivattua veto- ja pitovoimaa hieman syrjäisimmillekin kunnille. Kokemuksia kuultiin muun muassa Virtaankosken patoesteen poistamisesta Sysmän kunnanjohtajalta Marketta Kitkiöjoelta.

”Virtaankosken hankkeessa on mukana monia toimijoita, ja olemme matkan varrella saaneet valtavasti tietoa ja tukea koko maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta sekä WWF:ltä. Virtaankosken vapautus etenee myönteisissä merkeissä, ja patoesteen poistolla on positiivinen vaikutus virkistys- ja kalastusmatkailuun. Matkapalveluita tarjoava Virtaan kartano sijaitsee kosken edustalla, ja on hienoa antaa lomailijoille ja kuntalaisille mahdollisuus tällaiseen vesiluontoon”, kertoo Kitkiöjoki.

Seminaariin osallistujat kokivat tilaisuuden informatiivisena ja kannustavana. Vaellusesteiden poistosta ei ole Suomessa kertynyt vielä laajalti kokemusta. Hankkeiden läpivienti suunnittelusta luvitukseen ja rakentamiseen vaatii paljon asiantuntemusta ja yhteistyötä lukuisten eri toimijoiden välillä. Tämän kaltaisen tiedon jakaminen ja verkostoituminen katsottiin ensiarvoisen tärkeäksi.

”On ilahduttavaa, että seminaari on koettu antoisana. NOUSU-ohjelman avulla on toteutettu useita luonnon monimuotoisuutta edistäviä merkittäviä virtavesihankkeita. Hienoa, että tietoa tällaisten hankkeiden läpiviennistä on nyt jaettu ympäri Suomen”, kertoo maa- ja metsätalousministeriön projektikoordinaattori Matti Vaittinen.

Lisätietoja:

Matti Vaittinen, projektikoordinaattori, p. 029 162 106, matti.vaittinen(at)gov.fi
Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, ohjelmajohtaja, p. 040-5503854, sampsa.vilhunen(at)wwf.fi

Osa tilaisuuden kuluista katetaan Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston ’Vauhtia Vaellukseen’ hankkeesta, jota hallinnoi WWF Suomi. 

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 13.5.2022


Aihetunnisteet: vesi, vesienhoito