VNK: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan haku 30.11.2021-12.1.2022

laituri.

Uutinen - Julkaistu 7.12.2021

Valtioneuvoston kanslia avaa 30.11.2021 haettavaksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 7 725 000 euroa. Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Haussa on mukana yhteensä kahdeksan teemakokonaisuutta. Haettavat teemat on ryhmitelty pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisille painopisteille.

Haussa mukana olevia biotalousaiheisia teemoja:

1. Kestävän talouden Suomi

2. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi sekä asuntopolitiikka

5. Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous

8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Haku avoinna: 30.11.2021-12.1.2022

Haku on tarkoitettu: erilaiset organisaatiot, kuten korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset ja järjestöt, tai näiden muodostamat konsortiot, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä toimijoita.

Määräraha: 7 725 000 euroa

Lisätiedot:

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivut

Hakuilmoitus

Haettavana olevien teemojen kuvaukset


Aihetunnisteet: rahoitusuutiset