Yhä useampi julkinen rakennus on pian rakennettu puusta – tavoitteet puun käytölle julkisessa rakentamisessa asetettu

Uutinen - Julkaistu 8.9.2020

Tavoiteltu puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta on 31 % vuonna 2022 ja 45 % vuonna 2025. Kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle asetettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kunnille tarjotaan tukea tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteet asetettiin myös rakennusmääriltään isoimmille rakennusluokille, eli julkisille opetusrakennuksille (v. 2022 55% ja v. 2025 65 %), hoitoalan rakennuksille (v. 2022 20 % ja v. 2025 35 %), asuinkerrostaloille (v. 2022 21 % ja v. 2025 46 %) ja kokoontumisrakennuksille (v. 2022 20 % ja v. 2025 30 %). Vuonna 2019 julkinen rakennuttaja vastasi noin 18 % kaikesta uudisrakentamisesta, mistä noin 15 % oli puurakentamista.

”Meillä on nyt selkeä tavoite lisätä puun käyttöä julkisessa rakentamisessa ripeästi. Kuntien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä, ja puurakentaminen yksi keino vähentää alueellisia päästöjä. Suomalaisista kunnista löytyy tahtoa ja osaamista tehdä ilmastoystävällisiä ratkaisuja myös rakentamisessa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Julkiset rakennuttajat näyttävät suuntaa koko rakennusalalle. Panostukset julkiseen puurakentamiseen lisäävät puun käyttöä myös yksityisellä sektorilla, kun puurakentamisen osaaminen vahvistuu ja kasvavat rakennusvolyymit painavat myös kustannustasoa alaspäin. Valitsemalla puurakentamisen julkiset toimijat voivat myös kohdentaa yhteisiä varoja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamiseen: vähentää ilmastopäästöjä sitomalla hiilidioksidia rakennuskantaan sekä tukea kotimaan taloutta hyödyntämällä kotimaista materiaalia ja paikallista osaamista.

Ympäristöministeriön johtama, valtioneuvoston yhteinen Puurakentamisen ohjelma laati tavoitteet yhdessä sidosryhmien kanssa. Työtä jatketaan hahmottelemalla seuraavaksi maakunta- ja kuntakohtaiset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan tiiviisti, ja seurannan mittarina käytetään myönnettyjä rakennuslupia. Ympäristöministeriö julkaisee laajemman tilastollisen tarkastelun julkisesta puurakentamisesta nykyisen hallituskauden lopussa 2023.

”Toivon, että Suomessakin yleistyisi maailmalta tuttu ”puu ensin” -ajattelutapa, jossa puuta tarkastellaan ensisijaisena mahdollisena rakennusmateriaalina. Julkinen sektori voi näyttää esimerkkiä ja viitoittaa tietä koko rakennusalalle kohti tehokkaampaa materiaalien käyttöä ja hiilijalanjäljen alentamista”, kuvaa Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Valtio tukee kuntia tavoitteiden toteuttamisessa. Puurakentamisen ohjelma tarjoaa julkisille rakennuttajille tukea ja työkaluja kuten avustuksia, oppaita, koulutuksia, tietoa hyvistä hanke-esimerkeistä sekä verkostoitumismahdollisuuksia.

Julkista asuntorakentamista vauhditetaan myös esimerkiksi ARA:n myöntämällä puurakennusten korotetulla käynnistysavustuksella. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusalueilla korotus on 5000 euroa asuntoa kohden. Tukea on laajennettu myös MAL-alueiden ulkopuolelle, jossa avustus on 2000 euroa, kun rakennus on puurunkoinen.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa 2019 annetaan selkeät linjaukset puurakentamiselle. Tavoitteena on kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa hallituskauden aikana, osoittaa puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa sekä kirittää osaamista ja koko arvoketjun kehitystä.

Lisätietoja
Ministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino, p. 0295 250 203, petri.heino@ym.fi

 

Ympäristöministeriön tiedote 8.9.2020


Aihetunnisteet: puurakentaminen, uutiset