YM: Avustusta kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeille 1.3.2022–14.4.2022

Metsämaisema.

Uutinen - Julkaistu 2.3.2022

Ympäristöministeriö avustaa kuntien ja alueiden hankkeita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä luonnonvarojen käytön vähentämiseen ja kestävän käytön edistämiseen.

Avustettavat hankkeet voivat koskea esimerkiksi kuntien ilmasto- ja kiertotalousjohtamisen kehittämistä, kuntien ja yritysten välistä ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötä, kuntalaisten ilmasto- ja kiertotaloustoimien vauhdittamista sekä energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämistä.

Hausta järjestetään infotilaisuus 15.3.2022.

Haku avoinna: 1.3.2022–14.4.2022
Haku on tarkoitettu: Avustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, seutukunta tai maakunnan liitto, näiden enemmistöomisteinen yhtiö tai näistä muodostettu yhteenliittymä.
Määräraha: noin miljoona euroa. Kukin avustettava hanke voi saada enintään 70 000 €, kuitenkin enintään 70 % hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista.
Avustusta saa käyttää: Avustusta voi saada mm. palkka- ja suunnittelukustannuksiin. Kulkuneuvojen, tavaroiden tai laitteiden hankinnat tai vuokraukset voivat kattaa enintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Lisätiedot:

Hakuilmoitus

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma 2018–2023

Ympäristöministeriön tiedote

 

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti


Aihetunnisteet: kiertotalous, kunnat, rahoitusuutiset