YM & Business Finland: Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Uutinen - Julkaistu 10.11.2021

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmassa on kolme eri rahoituskanavaa: Business Finlandin TKI-rahoitus, ympäristöministeriön rahoitus ja Business Finlandin viennin rahoitus. Rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU), jonka kansallisesta käytöstä linjattiin toukokuussa 2021 julkistetussa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRF, Recovery and Resiliency Facility).

Tavoitteena on vauhdittaa rakennetun ympäristön ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien tuotteiden, teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien kehitystä ja leviämistä, edistää elinkeinorakenteen uudistumista ja kasvattaa suomalaisyritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailukykyä.

Haku avoinna: 2021-2023

Haku on tarkoitettu: kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille sekä niitä tukeville tutkimusorganisaatioille. Kuntia ja muita julkisia toimijoita voidaan rahoittaa innovatiivisten julkisten hankintojen tuella, kun hankinnalla on vaikutuksia toimialan kehittymiseen (TKI-rahoitus).

Määräraha:  40 miljoonaa euroa vuosina 2021–2023. Business Finlandin TKI-rahoituksen osuus 32 miljoonaa euroa, ympäristöministeriön haun osuus 4 miljoonaa euroa, Business Finlandin viennin rahoituksen osuus 2 miljoonaa euroa.

Hankehaussa rahoitetaan hankkeita, joiden keskiössä:

  • tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, joka edistää rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen torjuntaa (Business Finlandin TKI-rahoitus)
  • hankinnat, jotka tukevat siirtymää vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön tai erilaisten työkalujen kehittäminen (ympäristöministeriön rahoitus)
  • muut vientiä tukevat toimet (Business Finlandin viennin rahoitus)
  • Tuettavien hankkeiden on noudatettava ns. do no significant harm-periaatetta, eli ne eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa.

Lisätiedot hankehausta Ympäristöministeriön sivuilla


Aihetunnisteet: #KestäväKasvu, rahoitusuutiset