YM & MMM: Ravinteiden kierrätyksen investoinneille ja kokeiluille tarjolla tukirahoitusta n. 70 miljoonaa euroa vuosille 2022-2025

laituri.

Uutinen - Julkaistu 7.3.2023

Ravinteiden kierrätykseen on tarjolla poikkeuksellisen merkittäviä tukimahdollisuuksia. Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätysohjelma sekä maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, jota Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hallinnoi, tarjoavat tukirahoitusta yhteensä noin 70 miljoonaa euroa vuosille 2022-2025.

Molemmissa ohjelmissa hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ja nyt käynnissä olevat hakujaksot päättyvät 31.3.2023.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Haku on tarkoitettu: tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet (TKI) sekä biomassojen jalostukseen, ravinteiden kierrätykseen sekä hiilensidontaan liittyvät investointituet.

Määräraha: TKI-hankkeisiin on käytettävissä noin 8,5 miljoonaa euroa ja tuotannollisiin investointeihin noin 15,2 miljoonaa euroa.

Avustusta saa käyttää: Tukea voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät biomassojen ravinteiden prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä, ravinteiden kierrätyksen logistiikka- ja palveluratkaisuja ja korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä biomassoista. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan tukea voivat hakea pk-yritykset ja julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt (ei kunnat tai kuntien omistamat yhtiöt). Investointitukea myönnetään ainoastaan pk-yrityksille.

Hakuajat ja hakuohjeet 

Ravinnekierrätyksen rahoitusmahdollisuudet -webinaari 22.3.2023

Ravinteiden kierrätysohjelma

Haku on tarkoitettu: investoinneille sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille (TKI), jotka edistävät yhdyskuntajätevesien ja -lietteiden ravinteiden kierrätystä tai talteenottoa ja/tai jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta tai jätevesien energiapotentiaalin hyödyntämistä. Lisäksi tuetaan toimijoiden välisiä ravinteiden kierrätyksen yhteistyöhankkeita.

Määräraha: noin 50 miljoonaa euroa vuosille 2022 – 2025.

Avustusta saa käyttää: tukea voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, kuntaomisteiset yhtiöt ja toimijat sekä yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt (ei yksityishenkilö, toiminimi tai valtion virasto tai laitos).

Hakuajat ja hakuohjeet

Vuoropuheluwebinaari Raki-ohjelman rahoitusmahdollisuuksista 18.4.2023

Yhteyshenkilöt

Erityisasiantuntija Sanna Tikander, maa- ja metsätalousministeriö, sanna.tikander@gov.fi, p. 0295 162 178

Kehittämisasiantuntija Anja Norja, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, anja.norja@ely-keskus.fi, p. 0295 027 587

Projektipäällikkö Riikka Malila, ympäristöministeriö, riikka.malila@gov.fi, p. 0295 250 160

Erityisasiantuntija Petri Nissinen, ympäristöministeriö, petri.nissinen@gov.fi, p. 0295 250 419

ELY-keskuksen tiedote 6.3.2023: Ravinteiden kierrätyksen investoinneille ja kokeiluille tarjolla huomattavan paljon tukea

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti