YM: Rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä edistävien hankkeiden avustushaku 17.10.-11.11.2022

Uutinen - Julkaistu 19.10.2022

Ympäristöministeriö myöntää avustusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille, joissa kokeillaan ja kehitetään uusia keinoja hillitä ilmastonmuutosta tai sopeutua siihen rakennetussa ympäristössä. Hanke voi liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, rakennusmateriaaleihin, suunnittelun ja rakentamisen prosessien kehittämiseen tai vaikka kiinteistö- ja rakentamisalan tietopohjan, osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen.

Haku avoinna: 17.10.-11.11.2022

Haku on tarkoitettu: Yritykset, kunnat, yhdistykset, tutkimus- ja oppilaitokset sekä muut toimijat

Määräraha: 3 milj. euroa

Haku on osa ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteistä Vähähiilisen rakennetun
ympäristön ohjelmaa, jolla panostetaan 40 miljoonaa euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön.
Avustusta tarjotaan yhteensä seitsemällä hakukierroksella. Käynnissä oleva avustushaku on
ympäristöministeriön kolmas, ja viimeinen haku on tulossa alkuvuodesta 2023. Ympäristöministeriö on kahdella aikaisemmalla hakukierroksella rahoittanut 29 hanketta yhteensä
noin 2,1 miljoonalla eurolla.

Lisätiedot:

Aiemmin avustusta saaneet hankkeet

Hakuohjeet ja hakuilmoitus

Ympäristöministeriön tiedote 17.10.2022