YM: Ravinteiden kierrätyksen avustuksia haettavissa 30.6.2024 saakka

Uutinen - Julkaistu 13.3.2024

Ravinteiden kierrätyksen avustushaku on auki. Ympäristöministeriö kannustaa hakemaan hankeavustusta viipymättä, jotta toteutukselle jää riittävästi aikaa. Rahoitettavien hankkeiden tulee valmistua viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.

Ravinteiden kierrätyksen hausta rahoitetaan muun muassa biokaasun edistämiseen tähtääviä hankkeita sekä ravinteiden talteenoton hankkeita, jotta arvokkaita ravinteita on mahdollista hyödyntää esimerkiksi lannoitteina. Ravinteiden kierrätyksen lisäksi tuetaan yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden hankkeita. Tavoitteena on paitsi edistää ympäristötavoitteita, myös luoda uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa ja vahvistaa kansallista huoltovarmuutta.

Ympäristöministeriö on tukenut ravinteiden kierrätyksen hankkeita vuodesta 2012 lähtien tavoitteinaan edistää ravinteiden kierrätystä, parantaa vesien tilaa, lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja energiatehokkuutta sekä vahvistaa huoltovarmuutta. Jatkossa ravinteiden kierrätystä edistetään osana ympäristöministeriön uutta vesien tilan parantamiseen tähtäävää Ahti-ohjelmaa. Ahti-ohjelman toimilla jatketaan ravinteiden kierrätysohjelman (2012-2023), vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2023) sekä ja Saaristomeri-ohjelman (2021-) työtä.

Haku avoinna: 30.6.2024 saakka

Haku on tarkoitettu: ravinteiden kierrätystä edistäville investoinneille sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille.

Määräraha: enintään noin 10 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: 

Petri Nissinen, erityisasiantuntija, petri.nissinen@gov.fi, p. 0295 250 419

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti