YM: Virtaa vesienhoitoon – valmistaudu syksyn rahoitushakuun 18.10.2022-30.11.2022

Uutinen - Julkaistu 22.6.2022

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta avustettavilla hankkeilla parannetaan vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätään luonnon monimuotoisuutta ja kestävää vesienhallintaa sekä vahvistetaan vesistökunnostajien ja valuma-alueiden eri maanomistajien yhteistyötä. Hakua kannattaa ryhtyä valmistelemaan jo kesän aikana!

Avustuksia voivat hakea hankkeet, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua, yhteistyötä ja toteutusta, pidättävät vesiä valuma-alueella, edistävät sopeutumista muuttuviin vesioloihin, parantavat peltojen ja metsämaan vesitaloutta, vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta, lisäävät luonnon monimuotoisuutta, parantavat vesistöjen tilaa ja hallitsevat vesimääriä luonnonmukaisilla ratkaisuilla. Luonnonmukaisen vesienhallinnan keinoja ovat esimerkiksi, kaksitasouomat, uomien ennallistaminen ja muut vettä pidättävät ja viivyttävät ratkaisut.

Erityisesti toivotaan laajempia hankekokonaisuuksia ja useiden toimijoiden yhteistyötä, sillä hankkeilla tavoitellaan pitkäkestoisia vaikutuksia vesien tilaan.

Haku avoinna: 18.10.-30.11.2022

Haku on tarkoitettu: Hankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajärjestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki.

Lisätiedot:

Ympäristöministeriön tiedote 21.6.2022

Ympäristöministeriön kampanjasivu

 


Aihetunnisteet: rahoitusuutiset, vesienhoito