Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen EU:n ympäristöneuvostoon Luxemburgiin – agendalla veden uudelleenkäyttö, kestävä kemikaalipolitiikka ja EU:n ilmastotavoitteet

Uutinen - Julkaistu 26.6.2019

Ministeri Krista Mikkonen matkustaa Luxemburgissa 26.6. pidettävään EU:n ympäristöministerikokoukseen. Ministerit keskustelevat mm. EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteista, kestävästä kemikaalipolitiikasta sekä veden uudelleenkäytöstä. Kokouksen päätteeksi ministeri Mikkonen esittelee Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelman EU:n ympäristö- ja ilmastoministereille.

Ministereiden on tarkoitus hyväksyä yleisnäkemys veden uudelleenkäyttöä koskevasta asetusehdotuksesta sekä neuvoston päätelmät kestävästä kemikaalipolitiikasta. Veden uudelleenkäyttöasetus koskee puhdistetun yhdyskuntajäteveden käyttöä maatalouden kasteluvetenä. Asetuksen tavoitteena on vastata veden vähyyden aiheuttamaan haasteeseen eräissä jäsenmaissa ja toisaalta varmistaa, että veden uudelleenkäyttö on turvallista. Kestävän kemikaalipolitiikan päätelmillä ministerit välittävät uudelle komissiolle jäsenmaiden poliittisen tahdon tehdä kunnianhimoista ja korkean suojelun tason takaavaa kemikaalipolitiikkaa.

Ministerit keskustelevat myös EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteesta. Tavoitteesta ei päästy sopuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa viime torstaina, vaan kantojen yhteensovittaminen jäi heinäkuun alussa alkavalle Suomen puheenjohtajuuskaudelle.

”Olen luottavainen, että löydämme vielä yhteisen sävelen. Jäsenmaat ymmärtävät hyvin, että EU voi tulevaisuudessa hyvin vain, jos onnistumme ratkaisemaan ilmastokriisin”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Ministeri Mikkonen tapaa neuvoston kokouksen yhteydessä ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaarin Karmenu Vellan sekä ilmasto- ja energiakomissaari Arias Cañeten ja osallistuu ilmastopolitiikaltaan kunnianhimoisten EU-maiden Green Growth Groupin (GGG) tapaamiseen.

Lisäksi ministeri Mikkonen esittelee Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelman. Suomi haluaa nostaa kestävyyskriisin ja sen ratkaisut EU-politiikan ytimeen. Tärkeitä teemoja ovat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, kiertotalouden ulottaminen selvästi jätepolitiikkaa laajemmalle sekä luonnon köyhtymisen pysäyttäminen.

Luxemburgin kokouksen jälkeen ministeri Mikkonen johtaa puhetta seuraavissa EU:n ympäristö- ja ilmastoministerien kokouksissa, kun Suomen EU-puheenjohtajuus alkaa 1. heinäkuuta. Epävirallinen ympäristöministerikokous järjestetään 11.–12. heinäkuuta Helsingissä.

Lisätietoja
Kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. +358 295 250 131 (ympäristöneuvosto)

Ylijohtaja Leena Ylä-Mononen, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. +358 295 250 023 (kemikaalipolitiikka, veden uudelleenkäyttö)

Viestintäpäällikkö Riikka Lamminmäki, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. +358 29 525 0343 (haastattelupyynnöt)

Ympäristöministeriön tiedote 25.6.2019