Ympäristöministeriö etsii hankkeita tehostamaan vesiensuojelua

Uutinen - Julkaistu 20.2.2019

Ympäristöministeriö käynnistää avustushaun vesiensuojelulle. Avustusta myönnetään vesien ja meren hoitoa tai ravinteiden kierrätystä edistävään työhön, joka tukee käynnistyvän vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteita. Haussa etsitään hyvin käynnistynyttä työtä eteenpäin vieviä tekoja ja hyviksi havaittujen menetelmien viemistä käytäntöön. Ravinteiden kierrätyksessä painopisteenä on muun muassa kaupunkiviljely. Haku on avoinna 20.2.–2.4.2019 ja toteutetaan yksivaiheisena.

Avustettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa vähentämällä vesistöjä ja Itämerta kuormittavia ravinteita, humusta ja haitallisia aineita. Hankkeilla edistetään bio- ja kiertotaloutta, kasvatetaan Suomen ravinne- ja energiaomavaraisuutta sekä tehdään ravinnekierrätystä yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi. Samoja tavoitteita on myös vesiensuojelun tehostamisohjelmalla vuosille 2019–2021. Tehostamisohjelma on kansallisesti merkittävä panostus, jolla voidaan tehdä laajasti koko Suomen vesiin vaikuttavaa työtä.

Vesien- ja merenhoito
Avustushakemuksia voi esittää seuraaviin teemoihin:

Vesien- ja merenhoidon uusien toimintamallien ja menetelmien jalkauttaminen, laajempi käyttöönotto ja toimialan kehittäminen sekä näitä tukevan ohjeistus ja neuvonta.
Lupaavien toimintamallien ja menetelmien edelleen kehittäminen siten, että niitä voidaan kohdennetusti hyödyntää vesien- ja merenhoitoa edistävien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
Ravinteiden kierrätysohjelma (Raki2)
Avustushakemuksia voi esittää seuraaviin teemoihin:

Ravinteiden kierrätyshankkeissa saatujen tulosten jalkauttaminen käytännön toimenpiteiksi, toimintamallien ja menetelmien levittäminen laajempaan käyttöön sekä yleisen ravinteiden kierrätyksen tiedostamisen ja ymmärryksen lisääminen osallistavan ja vuorovaikutteisen viestinnän keinoin.
Ravinteita kierrättävän kaupunkiviljelyn sekä aktiivisen ja ruokaa arvostavan ruokakansalaisuuden toimintakonseptien edistäminen. Tavoitteena on luoda uusia ja monistaa jo toimivia ravinteita kierrättäviä toimintamalleja.
Asiakirjat:

Hakukuulutus (pdf)
Hakemuslomake 2019 (pdf)
Kustannuserittely hankkeille (xls)
Hankesuunnitelmamalli (word)
Ohjeet avustuksen hakijoille ja saajille (pdf)
Lisätiedot:

Vesien- ja merenhoidon hankkeet: Projektipäällikkö Jenni Jäänheimo, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ravinteiden kierrätysohjelma: Projektipäällikkö Arja Nykänen, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöministeriö, 20.2.2019


Aihetunnisteet: kaupunkiviljely, vesiensuojelu