Ympäristöministeriö etsii tekijää selvittämään rakennekalkin ja kuitulietteiden käyttöä maatalouden vesiensuojelussa

Uutinen - Julkaistu 29.5.2019

Ympäristöministeriö järjestää tarjouskilpailun tutkimushankkeesta, joka selvittää rakennekalkin ja kuitulietteiden laajaa käyttöä maatalouden vesiensuojelukeinona. Näiden uusien keinojen tutkiminen on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Rakennekalkki ja metsäteollisuuden sivutuotteina syntyvät kuitulietteet parantavat maan rakennetta sekä sitovat siten maa-ainesta ja siihen sitoutunutta fosforia. Tämä vähentää fosforin huuhtoutumista vesistöön. Tutkimus- ja kehittämishankkeessa selvitetään rakennekalkin ja kuitulietteiden peltokäytön vesistövaikutuksia valuma-alueen mittakaavassa.

Tarjouspyynnöstä on ilmoitettu julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi). Tarjoukset laaditaan ja lähetetään sähköisesti viimeistään 1.7.2019 klo 9:00. Lisätietoja annetaan tarjouspyynnössä:

Vesiensuojelun tehostamisohjelman 2019-2021 tavoitteena on Itämeren ja vesien hyvä tila, ja sen on merkittävä panostus vesiensuojeluun. Ohjelman avulla vähennetään maatalouden ravinteiden joutumista vesiin, kunnostetaan vesistöjä, kehitetään kaupunkivesien hallintaa, saneerataan ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Veden vuoro. vesiensuojelun tehostamisohjelman logo.jpgLisätiedot:

Yhteydenotot ja kysymykset tarjouskilpailusta ensisijaisesti sähköpostitse.
Ohjelmapäällikkö Tarja Haaranen, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 282 (poissa 29.5.-7.6.)
Ympäristöneuvos Laura Saijonmaa, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 261

Ympäristöministeriön tiedote 28.5.2019