Ympäristöministeriö rahoittaa vesiensuojelua ja ravinnekierrätystä edistäviä hankkeita

Uutinen - Julkaistu 3.6.2019

Vesien- ja merenhoidon hankkeissa pyritään vähentämään vesistöihin kohdistuvaa sisäistä ja ulkoista kuormitusta. Helsingin yliopisto kehittää järven ravinnepitoisen alusveden pumppaamista ja ravinteiden talteenottoa. Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunta jatkaa vuonna 2017 tehdyn kemikaalikäsittelyn ympäristövaikutusten seurantaa ja tulosten analysointia. Satakunnan alueella Pyhäjärvi-instituutti tehostaa alueellista vesistöneuvontaa. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys suunnittelee yhdessä maanomistajien kanssa vesiensuojelutoimenpiteitä Loimijoen valuma-alueella.

Kärkihankeavustuksella tuetaan myös useamman kunnan yhteishankkeita ja -työtä. Uudellamaalla kehitetään Helsingin seudun ympäristöpalveluiden johdolla yhteistä mallia pumppaamopäästöjen hallintaan. Pohjanmaalla kolme kuntaa – Ylivieska, Raahe ja Kempele – rakentavat kosteikkoja hulevesien viivyttämiseksi ja niiden sisältämän ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi. Kunnat pyrkivät tehostamaan myös tulvasuojelua ja vähentämään Selkämereen ja Kalajokeen kohdistuvaa ravinnekuormitusta.

Ravinnekierrätyksen uusina teemoina kaupunkiviljely ja ruokakansalaisuus

Tänä vuonna ympäristöministeriö myönsi avustusta myös ravinteita kierrättävän kaupunkiviljelyn sekä aktiivisen ja ruokaa arvostavan ruokakansalaisuuden edistämiseksi. Maa- ja kotitalousnaiset luovat toimintamallin yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimijoiden kanssa. Ahvenanmaalla Invenire Market Intelligence Oy aktivoi ruokakansalaisuutta osana paikallista ravinteita kierrättävää ruokajärjestelmää. Jalotus ry kehittää Keravan kartanon alueesta arjen kiertotaloustoiminnan ja kestävän elämän mallialueen. Hämeen ammattikorkeakoulu puolestaan rakentaa Hämeenlinnaan hajautetun kaupunkiviljelyn toimintamallin, jota voitaisiin hyödyntää muissakin kaupungeissa.

Aalto-yliopisto kehittää jätevesien ravinteiden hyödyntämistä varten pilot-laitteistoa, jolla pystytään käsittelemään jätevesiä tehokkaammin. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä laatii toimintamallin, jonka avulla pyritään hyödyntämään haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteet tehokkaammin. Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa tukee Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen hanke, jossa seurataan rakennekalkin ja ravinnekuidun ravinnehuuhtoumia.

Lisätietoja:

Vesien- ja merenhoidon hankkeet: projektipäällikkö Jenni Jäänheimo, p. 0295 250 349, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ravinteidenkierrätysohjelma: projektipäällikkö Arja Nykänen, p. 0295 250 053, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Ympäristöministeriön tiedote 29.5.2019