Ympäristöministeriö selvittää puisten rakennusten ja rakennustuotteiden merkityksen hiilivarastona

Uutinen - Julkaistu 7.6.2017

kärkihankelogoYmpäristöministeriö teettää selvityksen suomalaiseen rakennuskantaan sitoutuneesta hiilen varastosta ja sen kehittymisestä. Selvitys antaa tietoa siitä, miten eri rakennustavat vaikuttavat hiilivaraston kehittymiseen ja minkä tyyppinen puurakentaminen tuottaa suurimman ilmastohyödyn. Selvityksen tekee VTT ja se valmistuu alkusyksystä.

Metsien hakkuiden lisääntyessä ympäristöministeriö haluaa selvittää hiilen kiertoa metsästä tuotteisiin ja takaisin ilmakehään. Selvityksessä arvioidaan, miten pitkäksi aikaa puuhun sisältyvä hiili sitoutuu puun eri käyttökohteisiin. Arviossa otetaan huomioon myös vaikutukset hiilipäästöihin, kun vaihtoehtoisia ratkaisuja korvataan samat toimivuusvaatimukset täyttävillä puurakennusjärjestelmillä.

Puurakentamista
© Teemu Kuusiluoto, ympäristöhallinnon kuvapankki

Hallitustenväliselle ilmastonmuutospaneelille (IPCC) tehtävässä kansallisessa kasvihuonekaasuraportoinnissa puutuotteisiimme sitoutunut hiilivarasto on todettu merkittäväksi. Hallitusohjelman mukaisesti Suomessa on tarvetta kehittää edelleen pitkäikäisiä puun käyttökohteita, sillä esimerkiksi puurakenteissa hiili varastoituu muuta käyttöä pidempään. Samalla metsienkäyttöä on syytä tarkastella kokonaisuutena, jossa kasvava metsä sitoo hiiltä ja toisaalta hiiltä vapautuu ilmakehään tuotteiden palaessa tai lahotessa.

Nyt käynnistyvä selvitys on osa puurakentamisen toimintaohjelmaa, joka toteuttaa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta.

Lisätietoja:

Puurakentamisen toimenpideohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino, p. 02952 50203, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Ympäristöministeriön tiedote 7.6.2017