Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku vuodelle 2019 on käynnissä

Uutinen - Julkaistu 30.10.2018

Ympäristöministeriön hallinnonalan valtionavustusten hakuaika vuodelle 2019 on alkanut. Haku on käynnissä 24.10.2018 alkaen ja 30.11.2018 asti. Tiettyjen avustusten osalta hakuaika saattaa olla toinen – tällöin asiasta on kuitenkin kerrottu erikseen avustuksen tarkemmassa hakuohjeessa.

Avustusta voidaan myöntää yleisesti hakijan koko toimintaan tai hakijan yksittäiseen toimenpiteeseen tai hankkeeseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä myönnettäessä arvioidaan, kuinka avustettava toiminta tai hanke edistää valtion talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita.

Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseksi, asunto- ja rakennusalan valistustoimintaan, rakennusperinnön hoitoon, jätevesineuvontaan, pohjavesien suojeluun tai vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

Käyttökohteesta riippuen valtionavustusta haetaan joko ympäristöministeriöstä tai ELY-keskuksista. Avustusta haetaan sähköistä hakulomaketta käyttäen.

Ympäristöministeriön uutinen 24.10.2018


Aihetunnisteet: rahoitus