Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2020 harkinnanvaraisten valtionavustusten haku käynnissä 21.10.2019 alkaen

Uutinen - Julkaistu 23.10.2019

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku vuodelle 2020 on käynnissä 21.10.-2.12.2019. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä myönnettäessä arvioidaan, kuinka avustettava toiminta tai hanke edistää valtion talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Ympäristöhallinnon avustuksia myöntävät sekä ympäristöministeriö että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).

Kuulutus ympäristöhallinnon vuoden 2020 harkinnanvaraisista valtionavustuksista (pdf)

Ympäristöministeriö myöntää avustusta:

  • valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille
  • valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille
  • saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan
  • seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) myöntävät avustusta:

  • rakennusperinnön hoitoon
  • saariston ympäristönhoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
  • vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen
  • kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin
  • tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan

Valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille sekä asunto- ja rakennusalan järjestöille myönnettävistä harkinnanvaraisista valtionavustuksista järjestetään infotilaisuus tiistaina 29.10.2019 klo 15-16. Tilaisuus järjestetään liikenne- ja viestintäministeriön tiloissa (Eteläesplanadi 16, Helsinki, Sonckin Sali). Tilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen. Linkki ilmoittautumiseen

Lisätietoa avustuksista ja yhteystiedot ympäristoministeriön sivuilla.

Ympäristöministeriön uutinen 21.10.2019