Ympäristöministeriön tukiohjelmasta rahoitusta puurakentamisen kiertotalouteen ja käyttäjälähtöisiin ratkaisuihin

Uutinen - Julkaistu 10.1.2019

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma avaa vuonna 2019 kaksi uutta hakua Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmassa. Alkuvuonna avautuvassa haussa etsitään puurakentamisen käyttäjälähtöisiä ratkaisuja ja kesällä avautuvassa haussa puurakentamisen kiertotalouden ratkaisuja.

Kasvua ja kehitystä puusta tukiohjelman hakukierros keväällä 2019: Puurakentamisen käyttäjälähtöiset ratkaisut

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman tavoitteena on tukea terveellisten, turvallisten ja hyvinvointia edistävien puuratkaisujen kehittämistä. Helmikuussa 2019 käynnistyvässä rahoitushaussa tuetaan hankkeita, jotka selvittävät puunkäytön mahdollisuuksia käyttäjälähtöisten rakentamisen ratkaisujen kehittämisessä. Tuettavissa hankkeissa voidaan tutkia tai kehittää esimerkiksi

  • käyttäjiin fysiologisesti ja psykologisesti vaikuttavia puurakentamisen ratkaisuja
  • rakennusten sisäympäristön laadun seurantaa, rakentamisen laadullisia prosesseja ja kosteusturvallisuutta, sekä haitallisten aineiden hallintaa rakentamisessa
  • ekologisten tuotteiden, ympäristömerkittyjen tuotteiden ja kuluttajien ympäristötietoisuuden vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen
  • rakennusten käyttäjien parempaa huomioimista sekä elämänkaariajattelun ja muuntojoustavuuden huomioimista rakennussuunnittelussa.

Rahoitusta myönnetään tukiohjelman sääntöjen mukaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Sähköinen hakulomake avataan helmikuussa 2019.

Kasvua ja kehitystä puusta tukiohjelman hakukierros kesällä 2019: Puurakentamisen kiertotalousratkaisut puurakennusten ja -rakenteiden muuntojoustavuuden, purettavuuden ja uudelleenkäytön edistämiseksi

Puun osuus kaikista Suomen rakennus- ja purkujätteistä on merkittävä, samalla kun puun materiaalikierrätyksen merkitys osana rakentamisen ilmastopolitiikkaa on korostumassa. Mitä pidempään puutuote on käytössä rakenteena, rakennusosana tai kalusteena, sitä suuremmaksi koko puutuotteiden sisältämä hiilivarasto kasvaa.

Kesällä 2019 käynnistyvässä rahoitushaussa tuetaankin puun kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön liittyvän osaamisen kehittämistä ja materiaalitehokkaita rakennustapoja. Rahoitushaun teemaa tukee ympäristöministeriön alkuvuonna 2019 teettämä selvitys, jossa kartoitetaan puupohjaisten rakennus- ja purkujätteiden määriä ja laatuja, tarkempaa koostumusta sekä syntypaikkoja. Selvityksessä hankitun tiedon avulla pyritään tunnistamaan kierrätyksen kannalta potentiaalisia puupohjaisia jätejakeita sekä niiden mahdollisia käyttötarkoituksia.

Rahoitusta myönnetään tukiohjelman sääntöjen mukaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Sähköinen hakulomake avataan kesällä 2019.

Kasvua ja kehitystä puusta -hankkeet esittäytyvät 15.1.2019

Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman syksyn 2018 hakukierroksella rahoitusta saaneet hankkeet esittäytyvät Kick Off -tilaisuudessa tiistaina 15.1.2019 klo 9-12 (ulkoministeriö, Pressiaula, Kanavakatu 3 C, Helsinki). Esittelyjen jälkeen tilaisuus jatkuu hankkeiden yhteisellä viestintätyöpajalla. Tilaisuus on avoin kaikille ilmoittautuneille (ilmoittautumiset 13.1.2019 mennessä).

Lisää aiheesta

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Petri Heino, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto
+358 295 250 203 tai petri.heino@ym.fi

Ympäristöministeriön tiedote 9.1.2019


Aihetunnisteet: puurakentaminen, rahoitus