Ympäristöministerit pyrkivät sopuun EU:n LULUCF-asetuksesta

Uutinen - Julkaistu 13.10.2017

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat perjantaina 13.10. Luxemburgiin neuvottelemaan 2030-ilmastopaketin taakanjaosta päästökaupan ulkopuolisilla aloilla sekä ns. LULUCF-asetuksesta eli siitä, miten hiilinielut ja maan- ja metsien käytöstä aiheutuvat päästöt otetaan EU:n ilmastotavoitteissa huomioon. Suomea kokouksessa edustaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Yhdessä päästökauppadirektiivin kanssa taakanjako- ja LULUCF-asetukset muodostavat kokonaisuuden, jolla EU toimeenpanee Pariisin ilmastosopimusta.

”Pariisin sopimuksen mukaan hiilinielujen ja päästöjen tulisi olla tasapainossa vuosisadan loppupuolella. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Tähän tavoitteeseen päästäksemme tarvitsemme metsiämme. On tärkeää, että neuvottelutulos tukee metsien kestävää käyttöä”, ministeri Tiilikainen korostaa.

LULUCF-asetusehdotus kytkeytyy tiiviisti yhteen taakanjakoesityksen kanssa. Komission taakanjakoehdotuksessa Suomen päästövähennysvelvoite on -39 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Suomi tavoittelee neuvotteluissa ratkaisua, jolla maankäyttösektorista ei aiheutuisi Suomelle laskennallista päästöä.

Neuvoston keskustelu LULUCF:stä käydään puheenjohtajamaa Viron tekemän kompromissiesityksen pohjalta. Esitys pitää sisällään kompensaatiojärjestelmän, jossa on otettu huomioon metsäisten maiden erityiskysymyksiä. Suomen tavoitteena on, että esitys sallisi hakkuiden kasvattamisen kestävän metsätalouden tarpeisiin ja hiilinielujen kehittymisen pidemmän aikavälin tarkastelun. Tämän lisäksi Suomi esittää, että jo toteutuneesta, historiallisen metsäpinta-alan menetyksestä aiheutuneet päästöt sisällytettäisiin kompensaatiojärjestelmään.

Jos ministerit pääsevät kokouksessa yhteiseen näkemykseen, taakanjako- ja LULUCF-asetusten käsittely jatkuu kolmikantaneuvotteluilla EU-parlamentin, komission ja neuvoston välillä. Lopullisia päätöksiä odotettaneen alkuvuodesta 2018.

Neuvoston on määrä hyväksyä istunnossaan myös EU:n yhteinen neuvottelumandaatti Bonnin COP23-ilmastokokoukseen sekä joulukuun alussa Nairobissa pidettävään UNEPin yleiskokoukseen (UNEA). Suomi tukee päätelmäehdotuksia.

Ministeri Tiilikainen on kutsunut Luxemburgiin koolle myös ympäristöpolitiikaltaan edistyneitä maita edustavan Green Growth Groupin, joka keskustelee EU:n ajankohtaisten asetusten lisäksi EU:n monivuotisesta kansainvälisen ilmastorahoituksen kehyksestä sekä pitkän aikavälin vähähiilisyysstrategian uudistamisesta.

Lisätietoja:

Ministeri Tiilikaisen erityisavustaja Taru Savolainen, ympäristöministeriö, p. 040 535 8622, etunimi.sukunimi@ym.fi

Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 130, etunimi.sukunimi@mmm.fi (maankäyttö- ja metsäsektorin asiat)

Neuvotteleva virkamies Tuija Talsi, ympäristöministeriö, p. 0295 250 285, etunimi.sukunimi@ym.fi (taakanjako)

Viestintäasiantuntija Jussi Palmén, ympäristöministeriö, p. 0295 250 219, etunimi.sukunimi@ym.fi (haastattelupyynnöt)

 
 Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tiedote 12.10.2017