Yritykset treffasivat biotalouden merkeissä

Uutinen - Julkaistu 16.2.2015

Noin kuusikymmentä osallistujaa kokoontui yritysten Biotaloustreffeille helmikuun alussa Helsinkiin. Tilaisuuden painopiste oli ryhmäkeskusteluissa, joiden teemoina olivat muun muassa kumppanuuksien etsiminen yli toimialojen rajojen, innovaatioiden kaupallistamisen nopeuttaminen sekä biotalouden raaka-ainemarkkinat.

Pääviesti kiteytyi ajatukseen: biotaloutta edistetään tehokkaimmin laajassa yhteistyössä. Eri toimialoilla on erilaisia osaamisia bioraaka-aineen hankinnassa, jalostamisessa, analysoimisessa ja käsittelyssä. Näitä yhdistelemällä syntyy uusia innovaatioita. Tärkeitä yhteistyössä ovat myös viranomaiset ja poliitikot, jotka kehittävät toimintaympäristön pelisääntöjä sekä kansalaisjärjestöt ja tuotteiden käyttäjät, viimekädessä siis tavalliset kuluttajat. Yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla puolestaan on keskeinen rooli osaamisen tuottamisessa ja kehittämisessä sekä prosessien pilotoinnissa.

Nopeutta kehitystyöhön saadaan, kun rakennetaan entistä enemmän konsortioita, joissa on mukana koko arvoverkosto biomassan kasvattajista lopputuotteen valmistajiin. Pk-yritysten merkitys on kasvussa, sillä ne ovat usein ketteriä ja tehokkaita ja pystyvät tarjoamaan suuremmille yrityksille osaamista näiden ydintoimintojen ulkopuolelta. Yritysten yhteisöt ovat tulevaisuuden menestyjiä.

Myös biotalouden raaka-ainemarkkinoita voidaan kehittää yhteistyön avulla. Esimerkiksi jäteraaka-aineen tuottajan ja hyödyntäjän on löydettävä toisensa. Niin ikään raaka-ainemarkkinoiden pelisääntöjä on kehitettävä yhdessä, sillä biotalouden erilaiset aine- ja energiavirrat kytkeytyvät toisiinsa.

Keskusteluissa oli mukana erilaisia ja eri kokoisia yrityksiä. Tunnelma oli positiivinen ja aiheet monipuolisia. Esimerkiksi raaka-ainekeskusteluissa esiin nousivat niin erilaiset metsä- ja peltobiomassat kuin lanta ja höyhenet. Teknologiateemoissa puolestaan pohdittiin mm bioteknologian hyödyntämistä ja erotustekniikoita sekä sitä, miten öljynjalostuksen prosessiosaamista voitaisiin entistä tehokkaammin hyödyntää biomassojen jalostuksessa.

Yritysten Biotaloustreffit järjestettiin 5.2.2015 Säätytalolla Helsingissä.  Järjestävät tahot olivat Elintarviketeollisuusliitto ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Suomen Bioteollisuus ry, MMM, TEM ja VTT.  Tilaisuuden alustuspuheenvuorojen materiaalit löytyvät osoitteesta www.slideshare.net/Biotalous/tag/biotaloustreffit

16.2.2015


Aihetunnisteet: biotalous, kiertotalous, tapahtuma