Yritysten kiertotalousinvestointeihin yli miljoona euroa

Uutinen - Julkaistu 22.12.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin yhteensä 1 069 600 euroa. Kiertotalouden edistäminen on yksi hallituksen tavoitteista, joilla tuetaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Avustuksen tavoitteena on edistää ilmastotavoitteiden toteutumista ja luoda uusia työpaikkoja.

Hakemuksia saapui yhteensä 71. Rahoitettavia hankkeita valittaessa työ- ja elinkeinoministeriö painotti sitä, miten hanke edistää kiertotaloutta, millaisia vaikutuksia sillä on alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti ja minkälaiset jatkomahdollisuudet sillä on rahoituksen päättyessä.

Rahoitettavat yritykset ja hankkeet ovat seuraavat:

  • Carbo Culture Oy: Carbo Culture: Biohiilien valmistuksen suunnittelu ja kaupallistaminen, 172 000 e
  • Circulation Oy: Kiertotaloudellisesti kokonaisoptimoitu rakennusjätteen lajitteluasema, 100 000 e
  • ECOnsulting Oy: Sementin ekologiset korvikkeet maanalaisessa kaivoskäytössä, 45 000 e
  • Peab Industri Oy: Swerock kierrätysliiketoiminnan käynnistämisen esiselvitys Suomessa, 50 000 e
  • MyClothable Oy: Kiertotalouden palvelualusta muotibrändeille, 58 000 e
  • Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy: Visible Positive Circular Impact (VisCii) ja Kierto Move – kiertotalouden monikauppiaskonsepti verkkoon, 96 600 e
  • Pölkky Oy: Pölkky Oy:n kiertotalous- ja teknologiainvestointien esiselvityshanke, 200 000 e
  • Reima Oy: Reima Wornwear, 94 000 e
  • Tapojärvi Oy: Eco Innovation Research Center (EIRC), 145 000 e
  • Tarpaper Recycling Finland Oy: Bitumikatteen kierrätys asfaltin sidosaineeksi, 109 000 e

Lisätiedot:

ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, p. 029 504 9235
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. 029 504 8242

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote  22.12.2020


Aihetunnisteet: kierotalous, yritykset