Agroekologinen symbioosi toimii bioenergialla ja kierrättää ravinteet

Knehtilän tila.

Case - Julkaistu 15.12.2015

(Kuva: Petteri Patolinna)

Hyvinkään Palopuroon on syntymässä Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen kokonaisuus Itämeren ympäristöystävällisimmäksi maatilaksi valitun Knehtilän tilan ympärille. Alueen toimijoiden tavoitteena on kehittää ja toteuttaa energia- ja ravinneomavarainen luomutuotantomalli, joka on siirrettävissä muiden maataloustuottajien ja alueiden käyttöön.

Tuotantomallin kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistuu useita yrityksiä ”agroekologisena symbioosina”. Symbioosin keskuksena on Knehtilän luomukasvinviljelytila. Muita tuottajia tällä hetkellä ovat luomuvihanneksia ja -marjoja tuottavat tilat sekä luomukanala, jossa muninta alkaa helmikuussa 2016. Alueelle on suunnitteilla myös mylly ja leipomo. Symbioosin tuotteet markkinoidaan paikallisesti kotitalouksille ja ravintoloille.

Suunnitelman mukaan pelloilla kasvava vilja tullaan jatkossa jauhamaan tilan myllyssä jauhoksi, joka jalostetaan leiväksi asti tilalle siirtyvässä Samsaran luomuleipomossa. Viljan kuivaukseen, jauhamiseen ja leivinuuneihin käytetään paikallisesta puuhakkeesta saatavaa puukaasua. Viljelykierrossa viljeltävien viherlannoitusnurmien biomassa jalostetaan yhdessä hevosen- ja kananlannan biokaasulaitoksessa liikennepolttoaineeksi autoille ja maatilan työkoneille. Biokaasutuksen mädätysjäännös ja puukaasutuksesta syntyvä biohiili hyödynnetään maanparannusaineena ja lannoitteena alueen tilojen pelloilla.

Kaaviokuva maatilojen ja yritysten yhteistyöverkostosta Hyvinkään Palopurolla.

 

Hyötyä ravinteiden kierrätyksestä ja bioenergian tuotannosta

Alueen toimijoilla on yhteinen tahtotila tuottaa lähiruokaa sekä kierrättää orgaanisia sivuvirtoja ravinteiksi ja bioenergian raaka-aineiksi. Alue tulee toimimaan bio- ja kierrätystalouden mallina, jossa eri toimijat toimivat yhteistyössä raaka-aineiden ja muiden materiaalien hyödyntämisessä ja jalostamisessa sekä energian tuotannossa. Symbioositoimijat ylläpitävät paikallista tuotantoa ja toimivat keskinäisen taloudellisen lisähyödyn saajina. Palopuron agroekologinen symbioosin edelläkävijyys perustuu ravinteiden kierrätyksen yhdistämisestä paikalliseen maatalouteen ja lähiruoan tuottamiseen.

Hankejohtoisesti valtakunnallisesti monistettavaan toimintamalliin

Ravinne- ja energiaomavaraista tuotantomallia kehitetään käynnissä olevan Palopuron agroekologinen symbioosi -hankkeessa, jonka toteuttajina ovat Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos ja Luonnonvarakeskus yhteistyössä alueen yrittäjien ja laitetoimittajien kanssa. Ympäristöministeriön RAKI-ohjelmasta rahoituksen saanut hanke toteutetaan ajalla 2015–2016.

Hankkeessa luodaan edellytykset suunnitelluille investoinneille, ja arvioidaan niiden taloudellinen ja teknologinen toteutettavuus. Siinä selvitetään myös investointien rahoitusmahdollisuudet, sopimusoikeudelliset järjestelyt sekä tehdään ympäristövaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi. Hankkeen edetessä luodaan oppimistilanteita ja -materiaaleja. Hankkeen tavoitteena on kehittää paikallisesti toteutettava valtakunnallisesti monistettava malli.

 

Kirjoittaja Kari Koppelmäki toimii Palopuron agroekologinen symbioosi hankkeen koordinaattorina ja viljelee luomuvihannestilaa Palopurolla.

Sähköposti kari.koppelmaki@helsinki.fi
Puhelin 040 7432929

Lisätietoja: http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/

 

Julkaistu 15.12.2015

 

 


Lue seuraava artikkeli: Järvikalapihvi tervehdyttää vesistöjä ja maistuu hyväl... »