Älykäs Biotalous -dokumenttisarja: Uunituoreita tiedeuutisia lukiolaisille ja yläkoululaisille

Blogi - Julkaistu 23.5.2022

Maailma tarvitsee luonnontieteilijöitä ja insinöörejä – enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii osaajia ja osaamista kaikilla tieteen aloilla. Monet luonnontieteet ovat kuitenkin kärsineet hakijamäärien jyrkästä laskusta. Miten houkutella nuoria opiskelemaan esimerkiksi kemiaa tai bioteknologiaa? Yksi tapa on näyttää heille inspiroivia ja helposti lähestyttäviä lyhytelokuvia, joissa esitellään viimeisimpiä tieteellisiä läpimurtoja ja niiden mahdollisuuksia käytännön sovelluksissa.

Viime vuoden aikana tiedetoimittaja Nina Pulkkis on käsitellyt lukuisia biomateriaalien tutkimukseen liittyviä aiheita suomalaisissa yliopistoissa ja tutkimuskeskuksissa. Tästä materiaalista hän on koonnut 5-10 minuutin mittaisia videoita opetustarkoitukseen yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen kanssa. VTT, Aalto-yliopisto, FinnCERES, Centre for Young Synbio Scientists ja Synbio Powerhouse ovat kaikki osallistuneet sarjan toteutukseen ja jakaneet mielenkiintoisia tieteellisiä tuloksia, jotka liittyvät moniin aikamme kiperimpiin ympäristöhaasteisiin. Sarjaa laajennetaan sitä mukaa, kun uusia aiheita dokumentoidaan.

“Nuoret ovat valveutuneita ja erittäin huolestuneita ilmasto- ja ympäristöasioista. Luonnontieteet tarjoavat aidon mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuteen. Älykäs Biotalous -sarja antaa nuorille mahdollisuuden tutustua tieteen maailmaan ja nuoriin tutkijoihin. Perehtyminen luonnontieteisiin antaa nuorille myös työkaluja suhtautua maailmaan kriittisesti, perustaa mielipiteitään dataan ja tutkittuun tieteeseen. Nuorten näkemykset ovat erittäin tervetulleita ja tärkeitä. Kaiken tämän lisäksi luonnontieteet tarjoavat hyvin monipuolisia työllistymismahdollisuuksia”
Tekla Tammelin, professori, VTT, FinnCERES

“Älykäs Biotalous -sarja on erinomainen tapa lisätä lukiolaisten tietoisuutta bioteknologiasta ja synteettisestä biologiasta. Tieteenalamme on melko uusi, ja sen mahdollisuuksista ei vielä tiedetä tarpeeksi. Synteettinen biologia vastaa moniin ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen riittävyyteen liittyviin vaikeimpiin ongelmiin hyödyntämällä luonnon omaa kekseliäisyyttä. On erittäin tärkeää innostaa lukiolaisia nostamalla alaa esiin ja varmistamalla, että meillä on tulevaisuudessa synteettisen biologian osaajia ratkaisemassa suuria haasteita.”
Merja Penttilä, professori, Aalto-yliopisto & VTT

Älykäs Biotalous -sarja vie katsojat laboratorioihin tapaamaan tutkijoita, jotka kehittävät jännittäviä ratkaisuja mm. tekstiili- ja muotiteollisuuden haasteisiin, energian talteenottoon, erilaisten supermateriaalien tuotantoon ja mikromuoviongelman torjumiseen. Konkreettiset esimerkit tuovat huippututkimuksen helpommin lähestyttäväksi ja vahvistavat rakentavasti nuorten toivoa globaalien ongelmien edessä. Ihanteellista on, jos opetus tarjoaa ongelmien käsittelyn ohella niin ratkaisuja kuin vaikuttamiskeinojakin. Tutkimuksissa on ilmennyt, että suuri osa nuorista pyrkii ulkoistamaan itsensä ongelmaan liittyen, jos haasteet koetaan liian suuriksi tai niissä ei nähdä toivoa. Lisäksi tutkitun tiedon jakaminen on äärimmäisen tärkeää maailmassa, jossa väärää tietoa on enemmän tarjolla kuin koskaan aikaisemmin.

“Meille tiedemaailmassa on elintärkeää, että lukiolaiset ymmärtävät kemian ja materiaalitieteiden opiskelun mahdollisuuksia. Ja sitä miten näillä aloilla ratkaistaan suuria haasteita, kuten ilmastokriisiä, kestäviä energiaratkaisuja ja puhtaan veden tarvetta. Kun nuoria koulutetaan varhaisessa vaiheessa, meillä on paremmat mahdollisuudet houkutella opiskelijoita näille tieteenaloille.“
Monika Österberg, professori, Aalto-yliopisto, FinnCERES

“Meillä tutkijoilla on velvollisuus taistella disinfromaatiota vastaan. Vain jakamalla aitoja tutkimustuloksia ymmärrettävällä tavalla voidaan taata, että nuorilla ja yhtälailla päätöksentekijöillä on saatavilla tutkittuun tietoon perustuvaa dataa.”
Tekla Tammelin, professori, VTT, FinnCERES

Älykäs Biotalous -videosarja löytyy Youtubesta suomeksi ja englanniksi.


Kirjoittaja Nina Pulkkis on suomalainen tiedetoimittaja ja dokumenttiohjaaja. Tiedetoimittajana hän on erikoistunut insinööritieteisiin, synteettiseen biologiaan ja kemiaan, erityisesti liittyen biotalouteen ja biomateriaaleihin. Hän on muun muassa ohjannut ja käsikirjoittanut yhteistyössä Howard Jacobsin kanssa kansainvälisesti palkitun tiededokumenttisarjan Suomen tulevaisuus, joka esitettiin MTV3-kanavalla vuosina 2014-2017. Tiedesarjan lisäksi Nina Pulkkis on ohjannut ja käsikirjoittanut kymmeniä yritys- ja historiadokumentteja.
Yhteystiedot: nina.pulkkis(at)synbio.fi, +358 50 4416714, twitter @NPulkkis.


Agenda 2030

Videosarja edistää kestävän kehityksen tavoitteita 4: Hyvä koulutus ja 9: Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja. Myös Suomen biotalousstrategia kannustaa parantamaan alan koulutuksen vetovoimaisuutta tuomalla esiin biotalousalan urien mahdollisuuksia nuoria kiinnostavalla viestinnällä.

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

4. Hyvä koulutus9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja

Lue seuraava artikkeli: Saarenmaan lokikirja: Jos biotalous on vastaus, mikä on kys... »