Älyteknologia tehostaa kerrosviljelyä Robben pikku puutarhan kasvihuoneissa

Salaattiversoja kasvihuoneen violetissa valossa.

Case - Julkaistu 18.5.2018

Robben pikku puutarha on älyteknologiaa hyödyntävän kasvihuone- ja kerrosviljelyn suomalainen uranuurtaja. Lapinjärvella kasvatetaan yrttejä ja salaattiversoja energiaa säästäen. Samalla teknologiajätti Fujitsu testaa ja kehittää puutarhassa pilvipalvelujärjestelmäänsä, jonka avulla tuotantoa voidaan ohjata täysin mobiilisti. Muu huipputeknologia on suomalaista osaamista.

Pitkän, pimeän ja kylmän talven takia Suomi on houkutteleva paikka kehittää energiapihiä ja automatisoitua kerrosviljelyä. Resurssitehokkuus ja energian säästö mahdollistavat taloudellisesti kannattavan kasvituotannon.

Kerros- eli vertikaaliviljelyssä kasvatustila saadaan hyödynnettyä lattiasta kattoon. Kasvuolosuhteet optimoiva älyteknologia ja suljettu kasvuympäristö mahdollistavat veden ja energian säästön ja herkullisen sadon ilman torjunta-aineita. Esimerkiksi säästö vedenkulutuksessa voi olla noin 60–80 % ja energiankulutuksessa noin puolet tavanomaiseen kasvihuonetuotantoon verrattuna.

Puhtaita ja maukkaita yrttejä tehokkaasti kerrosviljelyllä

Suomalainen kerrosviljelyn pioneeri löytyy Uudenmaan Lapinjärveltä. Robben pikku puutarhan perustaja teki ensimmäiset kerrosviljelmän hahmotelmat jo vuonna 2010. Kuusi vuotta myöhemmin kasvihuoneviljelyn valaistuksen, viilennyksen ja kosteuden poiston automaatiotekniikkaa oli saatu kehitettyä siinä määrin, että kerrosviljely alkoi näyttää toimivalta ratkaisulta. Ensimmäinen kerrosviljelykokeilu tehtiin kesällä 2017.

Salaattiversoja ja yrttejä tuottavan Robben pikku puutarhan kerrosviljelykokeilun tavoitteena oli tuolloin ensisijaisesti tehokkuuden parantaminen. Kerrosviljelyn lisäämän viljelyalan lisäksi yrtit valmistuvat noin viikkoa lyhemmässä ajassa tavalliseen kasvihuoneeseen verrattuna. Kokeiluviljelmillä onkin parhaimmillaan saavutettu jopa neljänkymmenen prosentin tuotannon kasvu suljetussa viljelmässä. Hieman yllätyksenä kuitenkin myös yrttien maku on parantui.

Koeviljelmän suljettu kasvatustila ja automaatiojärjestelmät tekevät kasvuolosuhteiden optimoinnista ja säätämisestä aiempaa helpompaa. Suljetussa tilassa ei myöskään tarvita torjunta-aineita.

Yhteistyöhön teknologiajätti Fujitsun kanssa

Ruoantuotannon uudet menetelmät ja niiden kehittäminen kiinnostavat maailmanlaajuisesti. Tästä hyvänä esimerkkinä on Robben pikku puutarhan ja japanilaisen teknologiajätti Fujitsun solmima kahden miljoonan euron arvoinen yhteistyösopimus, jonka tarkoituksena on kehittää edelleen kasvihuoneviljelyn tehokkuutta.

Fujitsu tuo testialustana toimivaan uuden ajan kasvihuoneeseen informaatio- ja pilvipalveluosaamista, kuten sensori- ja etäseurantateknologiaa. Fujitsun Akisai-pilvialusta on kehitetty erityisesti viljelytietojen keräämiseen ja datan analysointiin. Pilvipalvelut mahdollistavat kasvihuoneiden jatkuvan seurannan ja niiden ohjaamisen langattomasti mobiililaitteilla. Jatkuvasti kerättävän tiedon avulla voidaan optimoida kasvuolosuhteet sadontuotannon kasvattamiseksi. Kasvihuoneen muu teknologia, kuten vesiviilennetty LED-valaistus ja lämmönsäätelyteknologia, ovat kotimaista huippuosaamista, jotka kiinnostivat Fujitsua.

Kasvava tuotantoala vastaa yrttien kulutuksen kasvuun

Yrttien kulutus on kasvanut Suomessa merkittävästi. Suosituimpien yrttien joukossa ovat tilli, basilika ja persilja. Etenkin juhlapyhät näkyvät menekissä. Robben pikku puutarha tuottaa vuosittain noin neljä miljoonaa salaatti- ja yrttiruukkua.  Suurin osa yrteistä ja salaateista menee lähiruokana Uudellamaalla ruokailevien suihin ja noin 5 prosenttia vientinä Ruotsiin.

Eurooppalaisittain ainutlaatuisen teknologiayhteistyön myötä puutarhan toiminta laajenee kesällä 2018. Uuden automatisoidun kerrosviljelykasvihuoneen ylin kasvualusta nousee kuuden metrin korkeuteen ja kerrosviljelyssä oleva pinta-ala lisääntyy viidestä sadasta 4900 neliömetriin. Kokonaistuotantopinta-ala puutarhalla nousee investoinnin myötä 1,5 hehtaariin.

Lisää Robben pikku puutarhasta: Robbes.fi, Facebook

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Toimitusjohtaja Robert Jordas, Robbes Lilla Trädgård

robert.jordas(@)robbes.fi

Artikkeli on julkaistu 18.5.2018

In English / På svenska


Lue seuraava artikkeli: Eskimon paperinen paistopussi vaihtoehdoksi muovisille pusse... »